NIE!!! DLA CYRKU ZE ZWIERZĘTAMI W GORZOWIE!

PETYCJA do:

Władz miasta Gorzowa Wlkp., a także do wiadomości inspekcji weterynaryjnej, mediów i innych instytucji

           

Sprzeciwiam się przedmiotowemu traktowaniu zwierząt w cyrkach i innych miejscach, gdzie są wykorzystywane dla potrzeb ludzkiej rozrywki. Zmuszanie zwierząt do tego typu pracy, często niezgodnej z ich naturą, uważam za etycznie naganne i pozbawione walorów edukacyjnych.

Żądam wprowadzenia zakazu dystrybucji darmowych biletów przez cyrki w szkołach i przedszkolach, oraz wszelkich innych form ich dystrybucji i reklamy, które noszą znamiona przymusu. Wyrażam ubolewanie, że rozrywka kosztem zwierząt promowana jest przez media.

Żądam wprowadzenia zakazu organizowania na terenie Gorzowa Wlkp., a także w każdym innym miejscu w Polsce, przedstawień w cyrkach ze zwierzętami, oraz organizowania wszelkich innych imprez, podczas których rozrywka człowieka wiąże się z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt.

Żądam należytego egzekwowania zapisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, a w szczególności tych zawartych w Rozdz. 4, Art. 17, Ust. 4.

 

 

------------------------------------

 

 

Dlaczego chcemy, aby zakazano w Gorzowie Wlkp. występów cyrków,  które wykorzystują zwierzęta?

1. Bo jesteśmy nowoczesnym społeczeństwem z otwartymi umysłami żyjącym w XXI wieku. Cyrk to świetna rozrywka, a także pokaz piękna i możliwości ludzkiego ciała. Ekspresja, humor, zabawa. Problem pojawia się w momencie, gdy do pracy w cyrku angażuje się zwierzęta, zniewalając je, pozbawiając naturalnego środowiska, możliwości rozwoju.

2. Żaden słoń żyjący na wolności nie kłania się publiczności, czy nie staje na jednej nodze. Żaden dziki kot nie skacze przez płonącą obręcz. Zwierzęta cyrkowe zmuszane są do nienaturalnych zachowań przemocą poprzez bolesną tresurę. Zwierzęta są bite, rażone prądem.

3. Coraz więcej mieszkańców naszego miasta rezygnuje z chodzenia do cyrku właśnie dlatego, że sprzeciwią się wykorzystywaniu w nich niewolniczej pracy zwierząt.

4. Jesteśmy za świadomą edukacją od najmłodszych lat. Problem przemocy wobec zwierząt to wciąż problem o dużej skali.

5. Cyrk dzierżawiąc od miasta teren zajmuje ok. 3.000m2 (Park Słowiański) – obecnie stawka dzierżawy gruntu wynosi 0,36zł za metr kwadratowy dziennie netto ( + 23% VAT). Każdego roku w sezonie odbywa się kilka występów, każdorazowo cyrk „rozbija się” na ok. 2-3 dni – nie jest to więc znaczący wpływ do budżetu miasta, na którego rezygnację władze miasta nie mogą sobie pozwolić.

6. Cyrk wykorzystujący pracę zwierząt to rozrywka niehumanitarna i niebezpieczna. Dzikie zwierzę w nienaturalnych warunkach oraz dodatkowo tresowane przemocą i przetrzymywane w niewoli może być nieobliczalne i niebezpieczne zarówno dla osób na widowni jak i pracowników cyrku.

7. Działalności cyrków, w których występują zwierzęta sprzeciwiają się poważne instytucje, dostrzegając te problemy, które staramy się nagłośnić. Psychologowie z Polskiej Akademii Nauk mówią, że działalność cyrków, w których występują zwierzęta jest formą znęcania się nad zwierzętami, szkodzi ponadto dzieciom oglądającym występy - twierdzą psychologowie z Polskiej Akademii Nauk.

8. Mówimy: „Cyrk tak! Ale bez zwierząt!: Sztuka cyrkowa może być piękna - żonglerka, szczudlarstwo, balansowanie na linie, akrobatyka - ale wtedy, kiedy tworzona jest przez artystów, którzy z własnego wyboru trenują i prezentują swoje umiejętności.

9. Gorzów ma szansę być pierwszym miastem wojewódzkim, które zakaże występów cyrków wykorzystujących zwierzęta stając się liderem dobrych praktyk.