NIE dla czteropasmowej trasy „Paszkowianka” w środku lasu. STOP wycince lasów!

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

Burmistrz Gminy Brwinów

Rada Miejska w Brwinowie

Wójt Gminy Michałowice

Wójt Gminy Nadarzyn

Prezydent Miasta Pruszkowa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w imieniu Stowarzyszenia „Osiedle Słoneczne” z siedzibą w Kaniach (gmina Brwinów, powiat pruszkowski), jako organizacji społecznej i ekologicznej zaangażowanej w ochronę zasobów przyrodniczych i społecznych, składamy petycję w związku z koniecznością ochrony lasów położonych w okolicy  miejscowości Strzeniówka oraz na odcinku Granica - Kanie.

Wyrażamy sprzeciw wobec:

·         proponowanym przebiegom trasy II etapu Paszkowianki (tj. na odcinku od drogi wojewódzkiej 719 do miejscowości Paszków), ingerującymi w pobliskie tereny leśne m.in. gmin Brwinów, Michałowic, Nadarzyna, a zwłaszcza wariantu z przecięciem ul. Pruszkowskiej w środkowej części jej odcinka pomiędzy ul. Barbary a ul. Szarży (przechodzącego przez środek lasu!)

·         dewastacji wymienionych terenów i obszarów leśnych

  Obszary leśne które uległyby dewastacji:

Picture115.png

Picture21.jpg

Poniżej poglądowa mapa przybliżonych wariantów planowanej trasy inwestycji przeciw którym protestujemy:

mapa_propozycja_mzdw_z_dn_14.07_.2_2_.jpg

legenda:

- na żółto i niebiesko: przybliżone warianty zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz Gminy Nadarzyn przeciwko któremu złożono oddzielną petycję z ramienia Stowarzyszenia „Zielona Granica”

- na zielono: alternatywny wariant przebiegu z przecięciem ul. Pruszkowskiej w środkowej części jej odcinka pomiędzy ul. Barbary i ul. Szarży, przechodzący przez środek lasu

 

Wnioski:

·         Inwestycja ingerować będzie w sposób kompletnie dewastujący w pobliski i wyjątkowy ekosystem (jeden z najbardziej wyjątkowych na Mazowszu),

·         Przyczyni się do znacznego obniżenia jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa pobliskich miejscowości takich jak Kanie, Nowa Wieś, Granica, Strzeniówka, a także odwiedzających te tereny w celach rekreacyjnych mieszkańców województwa.

·         Zaburzy funkcjonowanie licznie posadowionych w tej części lasów, znanych w całym województwie konnych szkół jeździeckich

·         Zagrożone likwidacją są pobliskie ROD SGGW, które są na tym obszarze od pokoleń

Inwestycja planowana jest bez konsultacji (wszystkie dotychczasowe spotkania miały charakter wyłącznie informacyjny), wbrew woli, i nie w interesie mieszańców wyżej wymienionych miejscowości o czym świadczą liczne protesty, skargi, oraz petycje (Zielona Granica, ROD, Osiedle Słoneczne i wiele innych).

Protestujemy przeciwko:

·         przedkładaniu interesów centrów logistycznych nad potrzeby mieszkańców i ochronę przyrody;

·         opieraniu kosztownych a niosących nieodwracalne szkody dla środowiska naturalnego inwestycji na niepotwierdzonych stosownymi dokumentami hipotezach o ich pozytywnym wpływie inwestycji na sytuację komunikacyjną;

·         przedstawianiu słusznego interesu społecznego i interesu mieszkańców peryferyjnych miejscowości gmin Brwinów, Nadarzyn i Michałowice jako alternatywy dla katastrofy komunikacyjnej w miejscowościach centralnych, przy braku jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia dla kreowania takich tez.

Wnosimy o:

·         zaprzestanie prac projektowych nad II etapem dorgi wojewódzkiej, tzw. "Paszkowianki" z przebiegiem przez tereny Lasu Komorowskiego i lasu w Kaniach, doliny Utraty i Zimnej Wody oraz w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych: na "Osiedlu Słonecznym" (Kanie), w Strzeniówce, Kaniach i Granicy;

·         przedstawienie dokumentacji merytorycznej, jeżeli taka powstanie (obecnie brak), która określałaby, czy taka droga w ogóle jest potrzebna i co miałoby uzasadniać jej budowę z uwzględnieniem projektowanego ogólnego układu komunikacyjnego w aglomeracji warszawskiej;

·         zapewnienie szerokiego udziału społeczeństwa w tym organizacji ekologicznych w procesie konsultacji społecznych dotyczących budowy ww. drogi i uwzględnienie ich stanowisk;

·         rzetelne informowanie o faktycznych uwarunkowaniach prawnych w zakresie planowania przestrzennego;

·         podjęcia działań, stosownie do przyznanych prawem kompetencji na rzecz rezygnacji z realizacji ww. inwestycji lub zmiany jej lokalizacji z wyłączeniem ww. obszarów;

 

Mieszkańcy i Zarząd Stowarzyszenia „Osiedle Słoneczne” z siedzibą w Kaniach

 

  STOP wycince lasów! STOP dla nieprzemyślanych, niezaplanowanych i niepotrzebnych dla mieszkańców inwestycji!

 


Mieszkańcy i Zarząd Stowarzyszenia „Osiedle Słoneczne” z siedzibą w Kaniach    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Mieszkańcy i Zarząd Stowarzyszenia „Osiedle Słoneczne” z siedzibą w Kaniach będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...