NIE dla obcych patronów ulic i placów w Twoim mieście! (Śląsk)

Wedle ostatnich informacji Komisja Organizacyjna miasta Katowice zwróciła się do prezydenta Katowic Marcina Krupy, by wyznaczył on proponowaną lokalizację ulicy bądź ronda im. Marii i Lecha Kaczyńskich, która mieścić by się miała w ścisłym centrum Katowic.

 

My, mieszkańcy ziemi śląskiej chcemy powiedzieć STANOWCZE "NIE!" dla honorowania postaci, które dla samego Śląska nie wniosły swoimi działaniami nic konkretnego. Miejska przestrzeń administracyjna nie powinna być miejscem do prowadzenia politycznych wojen między określonymi obozami politycznymi, a pamięć o zmarłych powinna być osobistą kwestią każdego człowieka wedle własnego sumienia. Ponadto istnieje bardzo wiele postaci zasłużonych dla naszego regionu, które ciągle nie zostały w należyty sposób upamiętnione.

 

Petycja ta ma na celu zwrócenie uwagi środowisk samorządowych na problem nieadekwatnego honorowania obiektów przestrzeni miejskiej imionami osób, które z naszym regionem nie mają nic wspólnego - zarówno jeśli chodzi o zasługi dla Śląska jak i o pochodzenie tychże osób.

 

Jeśli popierasz naszą akcję, DOŁĄCZ DO WYDARZENIA I PODPISZ PETYCJĘ!Pokażmy, że mieszkańcy ziemi śląskiej nie godzą się na urządzanie teatru politycznego na żywej przestrzeni miejskiej!


Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich    Skontaktuj się z autorem petycji