NIE dla Ordo Iuris na UMK w Toruniu

My niżej podpisani przedstawiciele społeczności toruńskiej sprzeciwiamy się organizowaniu w murach naszej znamienitej uczelni wydarzeń o charakterze politycznym i propagandowym oraz nawołujących do łamania fundamentalnych praw człowieka.

Polityczna organizacja Ordo Iuris ponownie próbuje promować swoją działalność na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ", organizując wraz z kołem naukowym IUS ET LEX spotkanie pod nazwą „O prawie do urodzenia się z perspektywy USA". W opisie wydarzenia w mediach społecznościowych pojawiły się jednak dodatkowe informacje: współorganizatorem i pomysłodawcą spotkania jest Ordo Iuris, a zaproszona aktywistka ruchu anti-choice, Rebecca Kiessling, jest osobą działającą na rzecz całkowitej delegalizacji aborcji — nawet w sytuacjach, gdy ciąża jest skutkiem czynu zabronionego.

Rolą kół naukowych jest m. in. organizacja spotkań naukowych. Kryteriów dyskursu naukowego nie spełnia jednak wystąpienie jednej osoby prezentującej światopogląd godzący w prawa innych osób, ufundowany nie na wiedzy naukowej, ale na osobistych doświadczeniach i przekonaniach religijnych.

Działacze organizacji Ordo Iuris w swoich licznych wystąpieniach realizują strategię zaprzeczania rzeczywistemu stanowi debaty akademickiej, twierdząc, że współcześni naukowcy są zgodni co do tego, że człowiek powstaje w chwili poczęcia. Posługują się konsekwentnie językiem sprzecznym z ustaleniami naukowymi i postanowieniami Konstytucji RP, nazywając płód “dzieckiem nienarodzonym”, a terminację ciąży “zabójstwem prenatalnym”. Nie jest to język nauki, lecz grupy religijnej. 

Co więcej, stanowczo głoszone przez Ordo Iuris poglądy uderzają w podstawowe prawa człowieka: do ochrony zdrowia, wolnego wyboru, decydowania o swoim życiu osobistym. 

W obecnej sytuacji społeczno-politycznej prawa reprodukcyjne kobiet w Polsce nie są przestrzegane, prowadząc do — co zostało wielokrotnie stwierdzone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i Komitet Praw Człowieka ONZ — nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Postulaty organizacji godzą również w konstytucyjną zasadę równości dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, której ograniczanie stanowi naruszenie praw pacjenta.

Ordo Iuris jest organizacją-autorem kontrowersyjnej ustawy antyaborcyjnej, która podzieliła społeczeństwo i jest stroną na wskroś politycznego sporu. Z oburzeniem przyjęliśmy informację, że prelekcję objął honorowym patronatem dziekan wydziału Prawa i Administracji. Uważamy, że zaangażowanie dziekana w jakiekolwiek działanie inne niż panel dyskusyjny przedstawiający rzetelnie stanowiska wszystkich stron sporu urąga misji uniwersytetu jako jednostki, która powinna reprezentować intelektualną wolność oraz rzetelność.  


Mieszkanki i Mieszkańcy Torunia    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Mieszkanki i Mieszkańcy Torunia do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...