NIE dla Ordo Iuris na UMK w Toruniu

My niżej podpisani przedstawiciele społeczności toruńskiej sprzeciwiamy się organizowaniu w murach naszej znamienitej uczelni wydarzeń o charakterze politycznym i propagandowym oraz nawołujących do łamania fundamentalnych praw człowieka.

Polityczna organizacja Ordo Iuris ponownie próbuje promować swoją działalność na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ", organizując wraz z kołem naukowym IUS ET LEX spotkanie pod nazwą „O prawie do urodzenia się z perspektywy USA". W opisie wydarzenia w mediach społecznościowych pojawiły się jednak dodatkowe informacje: współorganizatorem i pomysłodawcą spotkania jest Ordo Iuris, a zaproszona aktywistka ruchu anti-choice, Rebecca Kiessling, jest osobą działającą na rzecz całkowitej delegalizacji aborcji — nawet w sytuacjach, gdy ciąża jest skutkiem czynu zabronionego.

Rolą kół naukowych jest m. in. organizacja spotkań naukowych. Kryteriów dyskursu naukowego nie spełnia jednak wystąpienie jednej osoby prezentującej światopogląd godzący w prawa innych osób, ufundowany nie na wiedzy naukowej, ale na osobistych doświadczeniach i przekonaniach religijnych.

Działacze organizacji Ordo Iuris w swoich licznych wystąpieniach realizują strategię zaprzeczania rzeczywistemu stanowi debaty akademickiej, twierdząc, że współcześni naukowcy są zgodni co do tego, że człowiek powstaje w chwili poczęcia. Posługują się konsekwentnie językiem sprzecznym z ustaleniami naukowymi i postanowieniami Konstytucji RP, nazywając płód “dzieckiem nienarodzonym”, a terminację ciąży “zabójstwem prenatalnym”. Nie jest to język nauki, lecz grupy religijnej. 

Co więcej, stanowczo głoszone przez Ordo Iuris poglądy uderzają w podstawowe prawa człowieka: do ochrony zdrowia, wolnego wyboru, decydowania o swoim życiu osobistym. 

W obecnej sytuacji społeczno-politycznej prawa reprodukcyjne kobiet w Polsce nie są przestrzegane, prowadząc do — co zostało wielokrotnie stwierdzone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i Komitet Praw Człowieka ONZ — nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Postulaty organizacji godzą również w konstytucyjną zasadę równości dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, której ograniczanie stanowi naruszenie praw pacjenta.

Ordo Iuris jest organizacją-autorem kontrowersyjnej ustawy antyaborcyjnej, która podzieliła społeczeństwo i jest stroną na wskroś politycznego sporu. Z oburzeniem przyjęliśmy informację, że prelekcję objął honorowym patronatem dziekan wydziału Prawa i Administracji. Uważamy, że zaangażowanie dziekana w jakiekolwiek działanie inne niż panel dyskusyjny przedstawiający rzetelnie stanowiska wszystkich stron sporu urąga misji uniwersytetu jako jednostki, która powinna reprezentować intelektualną wolność oraz rzetelność.  


Mieszkanki i Mieszkańcy Torunia    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Mieszkanki i Mieszkańcy Torunia będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...