Nie dla parkingu na pl. Sejmu Śląskiego

IMG_2184.jpgW imieniu mieszkańców i mieszkanek Katowic prosimy o poparcie petycji w sprawie likwidacji miejsc postojowych znajdujących się na zabytkowym pl. Sejmu Śląskiego oraz wyłączenia tego placu z ruchu samochodowego.

Zwracamy się z apelem do Pana Prezydenta Miasta Katowice, Marcina Krupy, o likwidację miejsc postojowych znajdujących się na pl. Sejmu Śląskiego, będącego zabytkiem wpisanym do wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych. Ponadto domagamy się wyłączenia wyżej wzmiankowanego placu z ruchu samochodowego.

Codziennie setki samochodów rozjeżdżają ten zabytek prowadząc do wielu uszkodzeń na jego na nawierzchni. Parkujący tam ludzie, wbrew przepisom ruchu drogowego, bez opamiętania jeżdżą po przylegających do placu (oraz gmachu Sejmiku Śląskiego) chodnikach i trawnikach niszcząc ten piękny obiekt, dobro naszej kultury. Prośby o interwencje Policji lub Straży Miejskiej są w najlepszym razie ignorowane, a zdarza się tak, że zgłaszające problem osoby spotykają represje w postaci ciągania po sądach lub komisariatach. Widok dzikiego parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie pomników historii – gmachu dawnego Sejmu Śląskiego oraz gmachu dawnych Urzędów Niezespolonych – umniejsza tym zabytkom i prowadzi do obniżenia ich walorów historycznych, kulturowych i estetycznych. Obecny stan placu, jak również forma jego użytkowania, prowadzi do trwałej degradacji tego miejsca. Miasto Katowice, jako zarządca tego terenu, nie powinno pozostawać bierne w tym temacie.

Ponadto zmiana formy użytkowania tego placu – likwidacja miejsc postojowych oraz wyłączenie go z ruchu drogowego – będzie miało bardzo dobry wpływ na uspokojenie ruchu w Śródmieściu. Parkujące tam osoby – w przytłaczającej większości urzędnicy i urzędniczki Urzędu Wojewódzkiego – przyjeżdżają i wyjeżdżają z centrum miasta o stałych porach, w godzinach szczytu, potęgując i tak już występujące horrendalne korki w tym rejonie Katowic. Prowadzi to do zwiększonej ekspozycji mieszkańców i mieszkanek Śródmieścia na zanieczyszczenia powietrza, hałas, smog i stres. Uspokojenie ruchu w tym rejonie doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa, a także pozwoli stworzyć dla nich przyjazną przestrzeń. Musimy przekonywać kierowców i kierowczynie transportu indywidualnego do przesiadki na transport zbiorowy, a zmiana formy użytkowania tego zabytkowego placu może być doskonałym pierwszym krokiem w tym kierunku.

Prosimy o wsparcie! Im szybciej zlikwidujemy miejsca postojowe oraz ruch samochodowy w rejonie tego zabytkowego placu tym lepiej. Nie pozwólmy niszczyć naszego dobra kultury! Wobec tego prosimy Pana Prezydenta Miasta Katowice jak wyżej, o likwidację miejsc postojowych znajdujących się na zabytkowym pl. Sejmu Śląskiego oraz wyłączenie tego placu z ruchu drogowego. 


Piotr Ziegler, Śląski Ruch Klimatyczny    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Piotr Ziegler, Śląski Ruch Klimatyczny do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...