NIE dla parkingu za GOKiem TAK dla mini TĘŻNI i placu sensorycznego

Szanowny Pani Wójcie,

My, mieszkańcy miejscowości i gminy Olszewo-Borki wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw przeciwko zagospodarowaniu na parking terenu placu przy ul. Wł. Broniewskiego znajdującego się za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Olszewie-Borkach.

1. Wnosimy o przeprowadzenie konsultacji społecznych dla zagospodarowania ww. terenu i uwzględnienia opinii mieszkańców naszej miejscowości, jak również całej gminy dla tak ważnego działania.

2.Wolą Mieszkańców wyrażoną podpisami załączonymi do niniejszej petycji jest zagospodarowanie tego miejsca, położonego w samym centrum Olszewa-Borek, na cele umożliwiające pełnienie funkcji integrującej mieszkańców w połączniu z działaniami prozdrowotnymi.

Dla reprezentacyjnego i estetycznego zagospodarowania tego terenu proponujemy:

1. budowę amfiteatru ze sceną na tyłach GOK-u na organizację kameralnych koncertów,

2. budowę mini tężni solankowej z mini ogrodem sensorycznym dla uczniów szkoły i przedszkola a także dla najmłodszych mieszkańców gminy.

3. Proponujemy zachować zieleń w formie nowych nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów z ławeczkami dla seniorów, jak również budowę ścieżki edukacyjnej zawierającej przybliżoną historię naszej miejscowości.

Jest to jedyne miejsce w centrum Olszewa-Borek, które pozwala jeszcze zachować takie funkcje. Jego funkcjonowanie, wpisze się doskonale w działania Domu Seniora, GOK-u, Biblioteki Publicznej, przedszkola i szkoły, które otaczają to miejsce.

 

Na parkingi w Olszewie-Borkach istnieje możliwość zagospodarowania całej ul. 3-go Maja, która posiada bardzo szeroki pas drogowy i od skrzyżowania z ul. Broniewskiego, do skrzyżowania z ul. Dojazdową może doskonale pełni pełnić taką funkcję. Również taką samą funkcję może pełnić ul. Wyspiańskiego, która wymaga nowej przebudowy i zagospodarowania. Tamten pas drogowy jest jeszcze szerszy i możliwość usytuowania parkingów wzdłuż ul. Wyspiańskiego jest w pełni zasadna.

 

Dostrzegamy ogromną potrzebę wśród Mieszkańców zadbania o wizerunek miejscowości i poddawanie tak ważnych decyzji pod konsultacje społeczne.


Magdalena Techmańska-Czapska i NIEFORMALNA GRUPA INICJATYWYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW OLSZEWA-BOREK    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Magdalena Techmańska-Czapska i NIEFORMALNA GRUPA INICJATYWYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW OLSZEWA-BOREK będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Nie wyświetlimy Twojego adresu publicznie online.

Nie wyświetlimy Twojego kodu pocztowego publicznie online.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...