NIE dla rozdzielania rodzeństw

Fundacja Zerwane Więzi od 10 lat walczy, aby nie rozdzielać rodzeństw przy adopcji. Niestety system ewidencji narodzin oraz system adopcyjny jest mocno wadliwy

Apelujemy o dodanie w Ustawie o pieczy zastępczej zapisu

„Przysposobienie dziecka jest jednoznaczne ze zgodą na utrzymywanie kontaktu z rodzeństwem przyspasabiającego”

„Przysposobiony po ukończeniu 18 roku życia ma prawo do informacji o swoim pochodzeniu oraz miejscu pobytu rodziny biologicznej w tym rodzeństwa”

Nowe prawo narzuciło Ośrodkom Adopcyjnym minimalną ilość adopcji. Dodatkowo świeckie Ośrodku Adopcyjne praktycznie przestały istnieć. 

System pieczy zastępczej który miał likwidować duże Domy Dziecka - nie działa. Powstają nowe. Rodzin zastępczych w tym samym czasie ubywa. 

Przykład:

Piątka rodzeństwa trafiające do Domu Dziecka czy rodzinnej pieczy zastępczej w wieku od 4 do 15 lat zostaje umieszczona w dwóch placówkach. Do 10 roku życia w jednej, powyżej 10 roku życia w drugiej. Zacierają się więzi, dzieci po raz kolejny odczuwają rozstanie. Najpierw przy odbiorze od rodziców biologicznych (dziecko kocha matkę, ojca) a następnie w tej traumie rozdziela się go z rodzeństwem, jedynym filarem bezpieczeństwa dla niego.

 

Nierzadko młodsze dzieci idą do adopcji a starsze bez prawa kontaktu z rodzeństwem pozostają w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzeństwo zawsze będzie rodziną !. Prawo jednak mówi "w momencie przysposobienia dziecko traci należność do rodziny biologicznej czyt. w tym rodzeństwa i staje się dzieckiem rodziny przyspasabiającej. Rodzeństwo staje się wg prawa obcymi osobami, bez możliwości w sposób jawny odnalezienia się.

Każdego roku rozdziela się ok. 80% rodzeństw przy adopcji.

Jeśli jesteś przeciwko rozdzielaniu rodzeństw i za zapisem prawnym gwarantującym, że rodzeństwo z chwilą przysposobienia nie staje się obcą osobą - podpisz petycję

 


Fundacja Zerwane Więzi    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Fundacja Zerwane Więzi do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...