NIE dla rozdzielania rodzeństw

Fundacja Zerwane Więzi od 10 lat walczy, aby nie rozdzielać rodzeństw przy adopcji. Niestety system ewidencji narodzin oraz system adopcyjny jest mocno wadliwy

Apelujemy o dodanie w Ustawie o pieczy zastępczej zapisu

„Przysposobienie dziecka jest jednoznaczne ze zgodą na utrzymywanie kontaktu z rodzeństwem przyspasabiającego”

„Przysposobiony po ukończeniu 18 roku życia ma prawo do informacji o swoim pochodzeniu oraz miejscu pobytu rodziny biologicznej w tym rodzeństwa”

Nowe prawo narzuciło Ośrodkom Adopcyjnym minimalną ilość adopcji. Dodatkowo świeckie Ośrodku Adopcyjne praktycznie przestały istnieć. 

System pieczy zastępczej który miał likwidować duże Domy Dziecka - nie działa. Powstają nowe. Rodzin zastępczych w tym samym czasie ubywa. 

Przykład:

Piątka rodzeństwa trafiające do Domu Dziecka czy rodzinnej pieczy zastępczej w wieku od 4 do 15 lat zostaje umieszczona w dwóch placówkach. Do 10 roku życia w jednej, powyżej 10 roku życia w drugiej. Zacierają się więzi, dzieci po raz kolejny odczuwają rozstanie. Najpierw przy odbiorze od rodziców biologicznych (dziecko kocha matkę, ojca) a następnie w tej traumie rozdziela się go z rodzeństwem, jedynym filarem bezpieczeństwa dla niego.

 

Nierzadko młodsze dzieci idą do adopcji a starsze bez prawa kontaktu z rodzeństwem pozostają w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzeństwo zawsze będzie rodziną !. Prawo jednak mówi "w momencie przysposobienia dziecko traci należność do rodziny biologicznej czyt. w tym rodzeństwa i staje się dzieckiem rodziny przyspasabiającej. Rodzeństwo staje się wg prawa obcymi osobami, bez możliwości w sposób jawny odnalezienia się.

Każdego roku rozdziela się ok. 80% rodzeństw przy adopcji.

Jeśli jesteś przeciwko rozdzielaniu rodzeństw i za zapisem prawnym gwarantującym, że rodzeństwo z chwilą przysposobienia nie staje się obcą osobą - podpisz petycję

 


Fundacja Zerwane Więzi    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Fundacja Zerwane Więzi do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...