NIE! dla składowania azbestu w Jarocinie.

My, niżej podpisani, mieszkańcy Gminy Jarocin wzywamy samorząd gminny i podległe mu instytucje do natychmiastowego zaprzestania działań związanych z budową na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie składowiska odpadów niebezpiecznych (azbestowych). Jednocześnie prosimy o całkowite wycofanie się z projektu składowania i utylizowania azbestu w naszym regionie.

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że produkty posiadające w swym składzie azbest stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Decyzja o składowaniu i utylizowaniu tych wyrobów w bezpośrednim otoczeniu osiedli mieszkaniowych musi się spotkać z jednoznacznym sprzeciwem ich mieszkańców. Regularny transport ulicami Jarocina do miejsca składowania to kolejny powód obaw o nasze zdrowie.

Kwatera z wyrobami azbestowymi w ZGO to następny cios w atrakcyjność i komfort życia w Jarocinie. Uciążliwy odór, jaki roznosi się w okolicach terenu składowania odpadów komunalnych dowożonych z kilkunastu gmin, ma zostać wzbogacony o bardzo niebezpieczny azbest. Jesteśmy temu zdecydowanie przeciwni!

Kolejny spadek wartości nieruchomości prywatnych położnych w bezpośrednim otoczeniu ZGO wydaje się faktem nieuniknionym, bo kto zechce zamieszkać w otoczeniu zdominowanym odorem rozkładających się śmieci i składowiska bardzo niebezpiecznego azbestu.

Gmina Jarocin należy do najbiedniejszych w regionie. Budowa składowiska odpadów niebezpiecznych nie podniesie atrakcyjności naszego regionu, a wręcz przeciwnie, spowoduje jego znaczny spadek.

Bardzo istotny w tej sprawie jest też fakt taki, że dotychczasowe działania samorządu i jego instytucji w sprawie budowy w ZGO składowiska odpadów niebezpiecznych oparte zostały o iluzoryczne konsultacje społeczne. Tak bardzo istotny element w procesie decyzyjnym został przeprowadzony w sposób niechlujny i nieskuteczny, co spowodowało, że decyzja - niosąca złe skutki dla mieszkańców Gminy Jarocin - została podjęta poza naszą całkowitą świadomością.

Mając powyższe na uwadze, jeszcze raz wzywamy Burmistrza Jarocina i Radnych Rady Miejskiej w Jarocinie do skutecznego wycofania się Gminy Jarocin i podległych instytucji samorządowych z projektu budowy składowiska odpadów niebezpiecznych, czego efektem miałoby być składowanie i utylizacja wyrobów azbestowych.


Jerzy Walczak (JRS Jarocin) lub Tomasz Klauza - (WiN Jarocin)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jerzy Walczak (JRS Jarocin) lub Tomasz Klauza - (WiN Jarocin) do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook