NIE dla skasowania połączenia Ryanair na trasie Warszawa - Szczecin

RYR.jpg

~~~~ FOR ENGLISH SCROLL DOWN~~~~

Do:

Ryanair DAC.
Corporate Head Office
Airside Business Park
Swords
Co. Dublin
Ireland

Pan Mariusz Szpikowski,
Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Pan Leszek Chorzewski,
p.o. Prezesa Zarządu,
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin Sp. z o. o.

Pan Olgierd Geblewicz,
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Szczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34

Pan Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin 

My, mieszkańcy Warszawy i Szczecina, nie zgadzamy się na skasowanie połączenia lotniczego Ryanair pomiędzy Szczecinem i Warszawą.

Połączenie to znacznie ułatwiło poruszanie się pomiędzy stolicą naszego kraju, a najdalej położonym od Warszawy miastem wojewódzkim.

Z uwagi na trwający kolejny rok remont torowiska podróż PKP na trasie Szczecin-Warszawa uległa znacznemu wydłużeniu. Według obecnego rozkładu jazdy, pociągi planowo pokonują tą trasę w czasie od 7 do 9 godzin, bez uwzględnienia bardzo częstych na tej trasie spóźnień. Według zapewnień PKP, remont torowiska potrwa przynajmniej do końca lata 2019 roku.

Tym samym Szczecin jest jedynym miastem wojewódzkim w kraju, do którego nie da się dotrzeć koleją z Warszawy w czasie krótszym niż 6 godzin. Warto również nadmienić, że istniejące połączenie oferowane przez LOT nie jest w stanie pokryć potrzeb pasażerów poruszających się na tej trasie, nie tylko ze względu na ceny oferowanych lotów, ale również na wielkość samolotów i ilość połączeń. Nie bez znaczenia jest również aspekt ekonomiczny, który sprawiał, że dla wielu niezamożnych osób lot samolotem Ryanair był jedyną i najtańszą opcją podróży na trasie Warszawa-Szczecin. 

Stanowczo nie zgadzamy się na wykluczenie komunikacyjne Szczecina i całego regionu Pomorza Zachodniego, dlatego apelujemy do wszystkich zainteresowanych stron o działania na rzecz utrzymania taniego połączenia lotniczego na trasie Warszawa-Szczecin. Rozumiemy jednak mechanizmy rządzące wolnym rynkiem, dlatego apelujemy o rozważenie realizowania tego połączenia alernatywnie z lotniska Warszawa - Modlin.

Z poważaniem,

Sygnatariusze

 

 

© zdjęcie: Lotnisko Chopina

 

~~~~

To: Ryanair DAC.
Corporate Head Office
Airside Business Park Swords Co.
Dublin Ireland

Mariusz Szpikowski 
PPL CEO, CEO of Chopin Airport

Leszek Chorzewski
Warsaw Modlin Airport

CEO Olgierd Geblewicz
West Pomeranian Voivodship Marshall

Piotr Krzystek
The President of the City of Szczecin 

 

We, the inhabitants of Warsaw and Szczecin, do not agree with the Ryanair Warsaw-Szczecin air connection cancellation.

This flight remarkably improved the communication between the capital and the most distant Polish regional city.

Due to the years-long railway track renovation on the route between Szczecin and Warsaw, the journeys between two cities are significantly elongated. As it results from the PKP (Polish National Railways company) timetables, it takes normally from 7 up to 9 hours to travel between these two cities by train, not including typical on this route delays.

Therefore Szczecin is the only Polish regional capital, that cannot be reached from Warsaw by train in less than 6 hours time. Flights operated by LOT cannot cover the passengers’ needs because of the ticket fares, aircrafts capacity and the number of flights. Economical aspect is the key reason of choosing Ryanair, as for many destitute passengers this is the only affordable travel option on this route.

We strongly disagree with Szczecin and Western Pomerania region transport exclusion, so we appeal to all the parties to maintain economic air connection between Szczecin and Warsaw. However, we understand the rules of business, thus we encourage the addressees to consider Warsaw Modlin Airport as a destination alternative.

Sincerely,

Signatories