Nie pozwólmy aby spalarnia odpadów toksycznych zniszczyła nas i naturę

Do Burmistrza miasta Drezdenko

Rada Miasta Drezdenko

Urząd Miasta Drezdenko

ul. Warszawska1

66-530  Drezdenko 

burmistrz@drezdenko.pl

 

Nie pozwólmy aby spalarnia odpadów toksycznych zniszczyła nas i naturę

Fundacja żywa przestrzeń twórcza przyłącza się do protestu przeciw planowanej inwestycji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Niebezpiecznych oraz produkcji energii elektrycznej, który ma powstać na działce 167, Stare Bielice, Gmina Drezdenko.  

Jesteśmy głęboko wstrząśnięci faktem, że na obszarze Natura 2000, tuż nad Notecią, ma powstać tak niebezpieczne przedsięwzięcie, gdzie będzie przywożone i przetwarzane 200’000 t rocznie substancji wysoce toksycznych.  

Żyjemy dzisiaj w epoce wielkiego wymierania gatunków, roślin, owadów i ptaków. Nasza puszcza Drawska i Notecka, która jest małą wyspą, schronieniem dla wielu żywych istot, mogłaby zniknąć bezpowrotnie pod wysypiskiem setek tysięcy ton trucizn.  

Chociaż próbuje się nam wmówić, że nowy typ utylizacji odpadów toksycznych jest mało szkodliwy, to tego rodzaju zapewnienia nie poparte niezależnymi badaniami i studiami są całkowicie niewiarygodne.

Przetwarzanie odpadów polegałoby na ich gazyfikacji w dwóch systemach:                

1. Gazyfikacja mieszana z połączeniem technologii pirolizy i gazyfikacji plazmowej oraz tzw. witryfikacji

2. Tylko technologia pirolizy

W świecie istnieje kilka podobnych zakładów, ale do utylizacji odpadów komunalnych i żadne z nich nie jest wyspecjalizowany do usuwania odpadów toksycznych. Ta inwestycja przekracza swoim rozmiarem wszystkie znane przetwórnie w świecie.

Technologia plazmowej gazyfikacji byłaby pierwszą stosowaną w kraju metodą przetwarzania odpadów toksycznych. W tym eksperymencie z nową technologią będziemy pierwszymi królikami doświadczalnymi.  

Poważnym zagrożeniem jest transport gigantycznych ilości substancji toksycznych po całym kraju i z zagranicy, ich rozładunek i składowanie.

O  wypadek naprawdę nie trudno, nie jest to problem lokalny.

Nie potrzeba nawet dużej wyobraźni, aby uświadomić sobie skalę zagrożenia dla całego środowiska naturalnego i dla zdrowia ludzi, zwłaszcza dla dzieci. Byłaby to tykająca bomba ekologiczna w samym sercu Natury 2000.  

Trzeba zdawać sobie sprawę, że ta planowana inwestycja ma znaczenie ponad regionalne i stałaby się precedensem dla podobnych działań na terenie całego kraju. Polska zamieniłaby się w składowisko odpadów toksycznych, radioaktywnych, rakotwórczych z całej Europy i świata. Import śmieci, jest jedynym importem obiecującym złote góry.  

Prosimy Pana Burmistrza i Radnych: obudźcie swoją wrażliwość i odstąpcie całkowicie od  swoich zamiarów, bo nasze lasy i nasza natura są prawdziwą świątynią zdrowia i radości dla każdego.   .  

Dziękujemy.  

Niżej podpisany/a: Fundacja Żywa Przestrzeń Twórcza

 

 

 


Fundacja Żywa Przestrzeń Twórcza, Krzysztof    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook