NIE dla stacji bazowej telefonii komórkowej Otwock Soplicowo ul. Tadeusza 22

My Mieszkańcy dzielnicy Soplicowo Miasta Otwock NIE WYRAŻAMY ZGODY NA budowę planowanej inwestycji -  budowa  Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 nr StaWAR1439A wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr EW.14/2 w obr. 152 w Otwocku, pozwolenie  nr AB.6740.502.2023.JBN z dnia 28.07.2023 na 

Zostaliśmy pominięci jako sąsiedzi i nie wzięci pod uwagę przy obszarze oddziaływania tej inwestycji. Nigdzie w okolicy nie zostały też umieszczone żadne informację o zamiarze wybudowania ww. Stacji.

Pod adresem planowanej inwestycji  dzieci korzystają ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej prowadzonej przez Caritas.

Tuż za ogrodzeniem nasze dzieci  bawią się, mieszkają i żyją. 

W związku z planowaną inwestycją nie został wykonany żaden raport oddziaływania na środowisko ww. masztu/ inwestycji, zarówno oddziaływań na mieszkańców jaki i na  faunę i florę. 

W bliskim sąsiedztwie jest Szkoła Podstawowa, Przedszkole. Prywatny  Dom Opieki „Pro Seniore” Caritas AW  oraz Centrum Origin Otwock- Ośrodek rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej. Opieka senioralna.

Wśród najbliższych mieszkańców są osoby ze spektrum autyzmu, chorobami nowotworowymi, rozrusznikami serca.  Wśród najbliższych mieszkańców są osoby korzystające z systemów monitorowania, gdzie fale ze stacji bazowej będą zakłócać pracę urządzeń podtrzymujących przy życiu i bezpośrednio zagrażać życiu. 

W trosce o życie, jakość tego życia i komfort nas mieszkańców  i naszych dzieci stanowczo nie zgadzamy się na realizację planowanej inwestycji. Dobro człowieka jest wartością nadrzędną a chroni ją Konstytucja. Nie można przekładać dobra jednostki nad dobro ogółu.

JAKO LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ NIE WYRAŻAMY ZGODY  I NIE ZGADZAMY SIĘ NA BUDOWĘ MASZTU TELEFONII KOMÓRKOWEJ.

Mieszkańcy Soplicowa 

 

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Lidia Sikora będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...