NIE dla zabudowy ostatnich terenów zielonych na Kleczkowie

Szanowny Panie Prezydencie!

Stanowczo sprzeciwiamy się przeznaczaniu kolejnych działek na Kleczkowie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę zamieszkiwania zbiorowego, tym razem w rejonie ulic Rychtalskiej, Browarnej oraz linii kolejowej we Wrocławiu (projekt planu 679).

Pod koniec ubiegłego roku w Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał na obszarze objętym przystąpieniem przeznaczenie 8,39 ha na tereny zielone (m. in: na polany rekreacyjne i terenowe urządzenia sportowe). Dla mieszkańców była to ogromna szansa na zabezpieczenie terenu pod zieleń, a potem pod park, którego tak bardzo brakuje w tej części osiedla. Projekt w tej wersji miał również pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, która zwracała uwagę na potrzebę wyznaczenie terenów „zielonego klina" w tym obszarze.

W lipcu tego roku pojawił się nowy projekt planu, w którym niemal cały teren wcześniej przeznaczony pod zieleń, przeznaczony ma zostać pod zabudowę. Zabudowanie tych działek to odebranie mieszkańcom ostatniej szansy na potrzebne i mające znaczenie tereny zielone. To także sprowadzenie komunikacyjnej katastrofy na mieszkańców Kleczkowa. Już dziś autobusy, które przejeżdżają przez osiedle regularnie stoją w korkach. Kolejne mieszkania, a wraz z nimi przewidziane na każde mieszkanie miejsce parkingowe, to wprowadzenie do ruchu w tej okolicy kolejnych pojazdów. Kleczków otulony jest naturalnymi granicami - kanałem i linią kolejową. Bardzo brakuje kładki przez kanał i ciągu pod linią kolejową, które stanowiłyby kolejne kanały komunikacji.

Miasto, które przyjęło alarm klimatyczny musi doceniać obecność terenów zielonych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej - przewietrzają miasto, ochładzają i nawilżają powietrze, retencjonują wodę. Takie tereny muszą być koniecznością wśród zabudowy wielorodzinnej i jest to zadanie Rady Miejskiej oraz Prezydenta, aby zapewnić teren pod park, zieleńce, polany rekreacyjne, skwery i bulwary. Taką możliwość dają właśnie zapisy miejscowego planu.

Zielony klin, który był pierwotnie przewidziany w projekcie zamieniony został gęstą zabudową. Zdecydowanie sprzeciwiamy się tym propozycjom! Wprowadzenie na tym obszarze kolejnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej to przypieczętowanie nowej wyspy ciepła w mieście i odebranie mieszkańcom ostatniej szansy na tereny zielone w tej części Osiedla. Takie działania są sprzeczne z deklarowaną przez Wrocław polityką klimatyczną, polityką którą w założeniu miała na celu likwidację wysp ciepła, tworzenie nowych terenów zielonych i dostosowanie miasta do zmian klimatu.

W imieniu mieszkańców Osiedla Kleczków zdecydowanie sprzeciwiamy się projektowi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rychtalskiej, Browarnej oraz linii kolejowej we Wrocławiu w wersji z 25.07.2022 r. i zwracamy się z wnioskiem o powrót do wersji projektu planu z dnia 8.11.2021 r., który zakładał przeznaczenie co najmniej 8,39 ha pod tereny zielone.  

Mieszkańcy Osiedla Kleczków


Remigiusz Szczytko i Jolanta Niezgodzka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Remigiusz Szczytko i Jolanta Niezgodzka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...