NIE eksterminacji! TAK edukacji! Zatrzymajmy rzeź dzików!NIE eksterminacji! TAK edukacji!

NIE zabijaj! NIE strzelaj! Odławiaj! Odstraszaj!

 

A3E71420-7C99-4FDE-9CAA-C53A6C08E5F9.jpeg

W związku z decyzją Starosty Powiatu Wodzisławskiego o odstrzale redukcyjnym dzików apelujemy o zmianę decyzji podyktowanej przede wszystkim naciskiem niewielkiej grupy mieszkańców, którym wspomniane zwierzęta zniszczyły trawnik i uszkodziły ogrodzenie. 

W uzasadnieniu do decyzji o odstrzale redukcyjnym czytamy, że w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta może wydać decyzję o odłowie, o odłowie z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.

Jednak nie każde zagrożenie, jakie stwarzają zwierzęta dla tych obiektów, będzie podstawą do orzeczenia o odstrzale lub odłowie redukcyjnym zwierzyny. Zagrożenie to musi być szczególne, a więc tylko w sytuacjach wyjątkowych i nadzwyczajnych można rozważać kwestie zastosowania odstrzału lub odłowu zwierząt. Jakie szczególne zagrożenie miało miejsce w przypadku wymienionych w uzasadnieniu obiektów? Żadne.
Na terenie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych pojawił się JEDEN dzik. Obiekt na co dzień pozostaje otwarty, z czego należy wyciągnąć wniosek, że nikt specjalnie się dzików nie obawia.

BBAEE925-5D55-4CE2-ACF1-E5D5ECABC8C5.jpeg

Zważywszy na brak podstaw do sięgania po ostateczne rozwiązania ( kilka kolizji drogowych w 2020 roku, martwe dziki na poboczu, zniszczone ogrodzenie i trawnik, prawdopodobne zniszczenie pobocza przez dziki), nasuwa się pytanie, dlaczego nie ograniczyć się do odłowu i przewiezienia dzików w bezpieczne dla nich miejsce.

 

Nie możemy wszędzie tam, gdzie zachodzi obawa o własne zdrowie i bezpieczeństwo, zarządzać rozwiązań kończących się uśmierceniem. Na terenie Polski dziki odławiane są za pomocą specjalnej klatki i przenoszone z miasta na tereny, na których nikomu nie będą przeszkadzać. Wyłapywane są całe rodziny – tak, aby nie rozdzielać dzików. W przypadku odstrzału rodziny zostaną rozdzielone.

Alternatywą dla odstrzału jest również wypłaszanie oraz zastosowanie środków odstraszających dziki; można zastosować bezpieczny dla zwierząt i środowiska granulat odstraszający dziki. Działanie preparatu polega na wydzielaniu zapachu drapieżników, który ma być dla dzików sygnałem do ucieczki i powrotu do lasu. Granulat rozsypuje się na granicach obszarów, których zwierzęta nie powinny przekraczać.  

Należy również pamiętać, że dzików by nie było, gdyby zabudowa nie następowała w tak szybkim tempie, szczególnie na terenach, na których nie powinny powstawać budynki.
Kolejnym problemem jest dokarmianie dzików, brak właściwego zabezpieczenia koszy z odpadami.

 

Przestańmy sięgać po ostateczne rozwiązanie prowadzące do uśmiercenia i zacznijmy stawiać na prewencję i edukację.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Iwona do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...