Obniżenie stawki podatku VAT z 23 % na 8 % na ciepło systemowe i gaz ziemny

 

Petycja_-_grafika2.png

Sz. P.

Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wnosimy o podjęcie pilnych prac legislacyjnych w celu obniżenie podatku VAT na sprzedaż ciepła systemowego i gazu ziemnego z obecnych 23 % na 8 % poprzez zmianę ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Celem nowelizacji ustawy jest osiągnięcie celów ekologicznych oraz poprawa stanu finansowego milionów polskich rodzin.

Poprawa atrakcyjności finansowej korzystania z systemów ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej wykorzystujących ciepło systemowe i gaz ziemny wpłynie na zmniejszenie smogu pochodzącego z nieefektywnych źródeł ciepła tzw. "kopciuchów". Warto pamiętać, że smog w Polsce jest przyczyną kilkudziesięciu tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie.

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza i transformacji energetycznej są zgodne z celami Unii Europejskiej, rządu Rzeczpospolitej Polskiej (np. program "Czyste Powietrze") oraz samorządów terytorialnych np. wdrażających uchwały antysmogowe i finansujących lokalne programy wymiany źródeł ciepła.

Wiele milionów polskich rodzin poniosło znaczne nakłady na zakup nowego lub wyposażenie istniejącego mieszkania lub domu w ekologiczny system ogrzewaniem i  pogrzewu wody. Dlatego też obniżenie wysokości opłat za ciepło i ciepłą wodę użytkową ponoszonych  indywidualnie lub za pośrednictwem np. wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, wpłynie pozytywnie na sytuację finansową Polaków.

Symulacja finansowa:

Obecnie w przypadku faktury na 1.000 zł netto, łączny koszt z 23 % podatkiem VAT wynosi 1.230 zł brutto

Po nowelizacji w przypadku faktury na 1.000 zł netto, łączny koszt z 8 % podatkiem VAT wyniesie 1.080 zł brutto

Korzyść finansowa: 1.230 zł - 1.080 zł = 150 zł na każde wydatkowany 1.000 zł netto na rachunku za ciepło i ciepłą wodę użytkową.

Mając na uwadze powyższe argumenty liczę, na ponadpartyjną zgodę w celu jak najszybszego podjęcia działań legislacyjnych, które realnie przełożą się na zdrowie i sytuację finansową Polaków. 

Z poważaniem

W imieniu sygnatariuszy petycji

Marcin Karlik

--

Dodatkowe informacje:

 Petycja wraz z listą podpisów zostanie przesłana w formie elektronicznej do Sejmu.

O szczegółach będę informował na bieżąco w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/karlikmarcin7

O autorze petycji: Marcin Karlik - ekonomista, zarządca nieruchomości, działacz Stowarzyszenia Lepsze Zabrze

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marcin Karlik do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Numer telefonu nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...