Nowa Głogowska - zróbmy to!

apel11.jpg

 

Prezydent Miasta Poznania

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Rada Miasta Poznania

 

Nowa Głogowska - zróbmy to!   


My, mieszkanki i mieszkańcy Poznania, zwracamy się z apelem o zaprojektowanie oraz wdrożenie zmian na ulicy Głogowskiej, które będą uwzględniały potrzeby wszystkich uczestników ruchu.

Piesi mają zyskać komfort przebywania na ulicy i poczucie bezpieczeństwa przy jej przekraczaniu. Chcemy chodników bez rowerów, za to z zielenią i miejscami odpoczynku. Wyłączenie jednego z dwóch pasów ruchu umożliwi wydzielenie dla rowerów osobnej, bezpiecznej drogi, azyli dla pieszych przy torowiskach, a dla samochodów zwiększonej liczby miejsc parkingowych. Dla mieszkających bezpośrednio przy ulicy Głogowskiej oznacza to życie w mniejszym hałasie, w cieniu zielonych drzew i z czystszym powietrzem.


Postulujemy, aby proponowane przez nas rozwiązania wprowadzać testowo. Trwający kilka tygodni test pozwoli dokonać obiektywnych pomiarów, a mieszkanki i mieszkańcy będą się mogli sami przekonać, czy proponowane zmiany im odpowiadają i zasugerować korekty. To nie są radykalne działania. Głogowska w obecnym kształcie nie spełnia przewidzianych prawem norm dla drogi klasy G (odsyłamy do niezależnego raportu Inwestycje dla Poznania http://idp.org.pl/glogowska-1/) i jako droga nielegalna klasyfikuje się do natychmiastowej przebudowy.


Chcemy ulicy Głogowskiej przywrócić dawny blask i odbudować jej potencjał, także handlowy, dziś zniszczony nadmiernym samochodowym ruchem.

apel21.jpg

 

Więcej można znaleźć na:

 http://nowaglogowska.pl  Facebook https://www.facebook.com/nowaglogowska/ 


Jagna Nowakowska Inicjatywa Nowa Głogowska    Skontaktuj się z autorem petycji