Petycja o wstrzymanie budowy trasy Staromostowej w Toruniu i zmianę MPZP Nowe Centrum Torunia

35728655_1713254965376379_1921188534207643648_n.jpg33136425_10156296330942398_1692850235753103360_n.jpgCo jest nie tak z Trasą Staromostową w Toruniu?

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze ograniczonym ulicami Gałczyńskiego, Szosa Chełmińska, Bema i cmentarzem św. Jerzego wyznacza tzw. Trasę Staromostową - szeroką, dwujezdniową ulicę typu Trasa Średnicowa przeznaczoną do rozwijania większych prędkości oraz przenoszenia znacznych potoków pojazdów i MPZP “Nowe Centrum” jednocześnie zezwala na powstanie dwóch wielkopowierzchniowych (ponad 2000 m2) obiektów handlowych na działkach sąsiadujących z Trasą Staromostową (dawny Uniwersam i obecne Targowisko Miejskie).

Domagamy  się:

 1. Odstąpienia od planów budowy trasy Staromostowej od Ronda Niepodległości do ul. Bema;
 2. Przestrzegania „Strategii rozwoju Miasta Torunia”, gdzie zapisano m.in. ograniczanie  natężenia ruchu samochodowego w obszarze śródmiejskim;
 3. Wykreślenia z obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zapisu o minimalnej szerokości drogi tj. 2 x 2 pasy ruchu. Przełożenia Drogi Krajowej nr 15 na Most im. gen. Zawackiej, a docelowo wyprowadzona jej na most autostradowy;
 4. Zaprojektowania i przystąpienia do budowy drogi lokalnej biegnącej pomiędzy cmentarzem św. Jerzego, a targowiskiem miejskim, połączonej z ulicami Bema i Szosa Chełmińska, która:
  • będzie bezpieczna;
  • umożliwi dojazd i parkowanie samochodów i rowerów przy cmentarzu, targowisku oraz budynkach MSM i SM Kopernik;
  • będzie przyjemnym pasażem spacerowym z punktami usługowo-handlowymi dostępnymi dla pieszych z ulicy;
  • będzie spełniała drobne funkcje rekreacyjne poprzez wprowadzenie: drzew zacieniających drogę, miejsc do siedzenia, oświetlenia, mini placu zabaw;
  • będzie zawierała drogę rowerową oddzieloną od chodnika.
 5. Wykreślenia z obecnego planu zapisu o budowie dwóch galerii handlowych w ścisłym centrum miasta i wpisania w zamian funkcji miejskiego targowiska, funkcji usługowych i mieszkaniowych z lokalnymi ciągami komunikacyjnymi i miejscami postojowymi. 

----------------------------------------------------------------------------

Naszym zdaniem planowanie tak szerokiej arterii nie jest uzasadnione, ponieważ:

 1. Trasa daleko wykracza poza potrzeby komunikacyjne mieszkańców samego Torunia. Uważamy, że podstawową funkcją terenów śródmiejskich nie może być funkcja przejazdowa. Śródmieście jest zbyt cennym obszarem, by poświęcać go na tranzytowe arterie komunikacyjne.
 2. Przepustowość planowanej trasy (2 pasy ruchu w każdą stronę) przewyższa przepustowość Mostu im. Piłsudskiego (jeden pas ruchu w każdą stronę). Z tego względu nawet najszersza i bezkolizyjna arteria nie podniesie przepustowości całego przejazdu na linii północ-południe. 
 3. Planowana trasa na dziesięciolecia przypieczętuje funkcję tranzytową dla obszarów śródmieścia takich jak: Most im. Piłsudskiego, Plac Rapackiego, obszar między cmentarzem św. Jerzego a targowiskiem, a także ul. Poznańska.Uważamy, że w otulinie Starego Miasta (obszar UNESCO) w dłuższej perspektywie powinno się ograniczać ruch niż go wzmacniać.
 4. Obecne władze zamierzają poprowadzić między cmentarzem, a targowiskiem Drogę Krajową nr 15 Trzebnica-Ostróda. Uważamy, że tereny śródmiejskie powinny umożliwiać wygodną komunikację przede wszystkim mieszkańcom Torunia, natomiast trasy przejazdowe powinny być planowane skrajem miasta.
 5. Budowa Trasy Staromostowej zwiększy ilość wypadków, czego widocznym przykładem są ostatnie wypadki śmiertelne z innych dwujezdniowych tras Torunia: Trasa Średnicowa, Szosa Lubicka, Al. Jana Pawła II, Grudziądzka. Uważamy, że nowe drogi powinny być budowane w ten sposób, aby minimalizować ryzyko niebezpiecznych zachowań kierowców. Przykładem dobrych praktyk w Toruniu są drogi uspokojonego ruchu takie na przykład jak odnowiona ulica Mickiewicza czy ulica Żwirki i Wigury a nawet  Bydgoska.
  Żadne życie nie jest warte szybszego przejazdu!

  Warto pamiętać, że płynny przejazd mniejszą prędkością (czyli np. drogą jednopasmową bez świateł) może pozwolić na równie szybkie przemieszczenie się pojazdu z punktu A do punktu B przy znacznie mniejszej emisji i wyższym bezpieczeństwie wszystkich uczestników ruchu drogowego!
 6. Instalacja kilku planowanych sygnalizacji świetlnych sprawi, że wydłuży się czas postoju pojazdów oraz wymusi konieczność ponownego ruszania i przyspieszania w celu “nadrobienia” straconego na światłach czasu, co spowoduje zwiększenie emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu oraz zwiększenie prędkości aut, a co za tym idzie znowu zmniejszenie bezpieczeństwa i zwiększenie wypadkowości.
 7. Budowa tak uciążliwej arterii obniży wartość nieruchomości sąsiadujących z nią. Pod topór pójdą drzewa i okoliczna zieleń. Zadaniem samorządu powinno być podnoszenie jakości przestrzeni, dbanie o dobrą jakość życia w mieście. Sprawienie, że niegdyś atrakcyjna, zielona okolica straci swe walory, jest działaniem na szkodę mieszkańców.
 8. Tworzenie w mieście siatki wielopasmowych dróg dla samochodów spowoduje obniżenie poziomu życia, wpłynie na pogorszenie zdrowia i komfortu życia mieszkańców a w konsekwencji odpływ ludności z miasta, które przestaje być przyjazne mieszkańcom (na rzecz samochodów).

Naszym zdaniem powstanie przy starówce dwóch galerii handlowych wraz z Trasą Staromostową w jednym kompleksie jest bardzo szkodliwe dla mieszkańców i funkcjonowania miasta, ponieważ:

 • zostanie zlikwidowane jedyne targowisko miejskie na świeżym powietrzu, dostarczające mieszkańcom świeżych warzyw i owoców również z okolicznych gospodarstw z regionu. Miasto powinno wspierać lokalny handel i zasoby rolnicze, umożliwiać dobrą komunikację z przyległymi dzielnicami, zapewnić infrastrukturę i parkingi dla mieszkańców;
 • obumrze jeszcze istniejący drobny handel na Starówce i na obecnym Targowisku Miejskim - pozostaną wielkie korporacje i sieciówki typowe dla galerii handlowych;
 • wielki kwartał ziemi w centrum miasta będzie służył głównie przyjezdnym i tranzytowi, zostanie wyłączony z życia mieszkańców;
 • galerie handlowe będą dużą konkurencją dla także towarzyskiego życia na starówce!;
 • gmina powinna wspomagać rozwój starego miasta i targowiska miejskiego, wspierać lokalny handel, nie zaś popierać interesy wielkich korporacji, powinna również zapewnić infrastrukturę i parkingi dla mieszkańców i umożliwiać dobrą komunikację między dzielnicami, nie zaś przeprowadzać międzymiastowy tranzyt przez centrum.

 

----------------------------------------------------------------------------

Poniżej znajduje się link do prezentacji omawiającej szerzej temat Trasy Staromostowej z pełną analizą argumentów, dlaczego nie powinna powstać. Zapraszamy do zapoznania się. 

Zobacz prezentacje ...... 


Czas Mieszkańców, Rada Okręgu Bydgoskie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Czas Mieszkańców, Rada Okręgu Bydgoskie do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook