petycja o zniesienie niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych

Działając w interesie uczniów, na podstawie ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r., niniejszym składam petycję w celu zniesienia niezapowiedzianych krótkich form pisemnych, tzw. „kartkówek”, oraz niezapowiedzianych odpowiedzi ustnych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Uczniowie, rodzice, opiekunowie prawni i obywatele, którzy podpisali się pod przedmiotową petycją postulują o zlikwidowanie niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych.

Przeprowadzanie znajomości wiedzy ucznia w owy sposób generuje u niego duży stres, który może prowadzić do wielu chorób o podłożu psychicznym i fizycznym. W badaniach przeprowadzonych przez Instytut Edukacji Pozytywnej w 2019r. stwierdzono że 73% dzieci w wieku 6-17lat wykazało objawy „wypalenia uczniowskiego” - wyrażanego przez spadek motywacji, stres i niską samoocenę. Jednym z głównych przyczyn takiego samopoczucia u młodych są problemy szkolne.

W anonimowym badaniu Młode Głowy przeprowadzonym w kwietniu 2023r. wzięli udział uczniowie w wieku 10-19lat. Według sondażu stres przerasta 81,9% uczniów (szacunkowo może to być aż 3,2mln młodych osób), co u 39,2% może powodować myśli samobójcze i brak chęci do życia. Możliwe jest ograniczenie tych problemów u młodych poprzez zlikwidowanie niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych. 

Załączniki:

1. Lista osób wnoszących petycję 


Agata Staranowicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Agata Staranowicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...