obniżenie czesnego

                                             PROŚBA


Jako Studenci Akademii Kaliskiej, zwracamy się z prośbą do:
Pana Rektora prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzeja Wojtyły,
o obniżenie obowiązkowych wpłat z tytułu czesnego dla studentów studiów niestacjonarnych wszystkich kierunków, obciążonych kosztami opłat tegoż czesnego w wysokości 50% odpłatności  (bądź, możliwe i dogodne dla uczelni alternatywy,                                ale i pomocne studentom)

       Swoją prośbę motywujemy:
- brakiem możliwości czynnego udziału w zajęciach laboratoryjnych,
czy też zajęciach praktycznych ( jednym z ważniejszych etapów Naszej edukacji)
- brakiem możliwości odbycia praktyk na kierunkach medycznych
(gdzie praktyka to fundament kierunków medycznych)
- ograniczonym dostępem do infrastruktury i sprzętów dydaktycznych uczelni, co za tym
idzie potrzeba korzystania z własnych zasobów i zakupu dodatkowego sprzętu
(drukarki, kamerki, mikrofon, a nierzadko komputera)
- pogarszająca się sytuacja ekonomiczna wielu studentów (związana z sytuacją epidemiczną
w kraju 
Z poważaniem:

studenci studiów niestacjonarnych


studenci studiów niestacjonarnych    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam studenci studiów niestacjonarnych do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...