Obniżenie opłat za studia niestacjonarne

Jego Magnificencjo Panie Rektorze,

 

W związku z obecną epidemią COVID-19 my, studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego zwracamy się z prośbą o obniżenie opłat za studia niestacjonarne.

Ze względu na zdalne nauczanie obniżył się poziom nauki oraz prowadzenia zajęć. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji oraz rozumiemy decyzję o nauczaniu zdalnym ze względu na bezpieczeństwo zarówno prowadzących jak i studentów oraz innych pracowników uczelni, jednakże jakość prowadzonych zajęć uległa pogorszeniu w porównaniu do zajęć stacjonarnych.

Ze względu na trudną sytuację epidemiczną wielu z nas, Studentów, straciło zarobek lub utraciło jego część, przez co nie mamy możliwości na zakup odpowiedniego sprzętu na zajęcia, jakby chociaż kamerę internetową, której wymagają niektórzy wykładowcy.

Pragniemy również nadmienić, że nie korzystamy z budynków Uczelni, przez co Uczelnia ponosi znacznie mniejsze opłaty za utrzymanie - Studenci nie korzystają z wody, prądu, ogrzewania. 

Po wspólnej dyskusji pomiędzy studentami prosimy o:

1. Obniżenie opłat za studia niestacjonarne

2. Rekompensatę dla studentów, którzy opłacili cały rok z góry oraz dla tych, którzy uiścili już część rat.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji panującej w naszym otoczeniu, jednakże nadal chcemy mieć możliwość zdobycia wykształcenia, co w przypadku, gdy opłata za studia nie ulegnie obniżeniu, może być niemożliwe.

 

Z wyrazami szacunku,

Niestacjonarni Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego