Obrona Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kleszczowie.


  • My Mieszkańcy Gminy Kleszczów jesteśmy przeciwko zachowaniu jakie prezentuje Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury wobec Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kleszczowie, co skutkowało rezygnacją z członkostwa ludzi tworzących tą organizację od 25-lat.Jako mieszkańcy ubolewamy również nad tym jak Pani Dyrektor traktuje inne podległe GOK-owi kółka, zajęcia artystyczne, a przede wszystkim ludzi związanych z w/w grupami.
  • W związku z zaistniałą sytuacją zachęcamy do podpisania się pod petycją mieszkańców gminy Kleszczów w obronie Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
  • Jednym warunkiem powrotu do Młodzieżowej Orkiestry Dętej przez dotychczasowych członków jest odwołanie Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie.Facebook