OBRONA POZNAŃSKICH LASÓW

Poznań, czerwca 8 2023    

 

Mieszkańcy Poznania                                                            

 

                                                     Pan Jacek Jaśkowiak Prezydent Miasta Poznania, Rada Miasta Poznania: Pan, Przemysław Alexandrowicz, Pani Dorota Bonk-Hammermeister, Pan Wojciech Chudy, Pani Monika Danelska, Pani Lidia Dudziak, Pani Małgorzata Dudzic-Biskupska, Pan Grzegorz Ganowicz, Pan Michał Grześ, Pan Bartłomiej Ignaszewski, Pani Ewa Jemielity, Pan Grzegorz Jura, Pan Henryk Kania, Pan Łukasz Kapustka, Pan Katarzyna Kierzek-Koperska, Pan Wojciech Kręglewski, Pani Dominika Król, Pani Agnieszka Lewandowska, Pani Maria Lisiecka-Pawełczak, Pan Paweł Matuszak, Pani Marta Mazurek, Pan Łukasz Mikuła, Pan Filip Olszak, Pani Halina Owsianna, Pan Przemysław Polcyn, Pan Andrzej Rataj, Pan Krzysztof Rosenkiewicz, Pan Mateusz Rozmiarek, Pan Paweł Sowa, Pan Tomasz Stachowiak, Pan Marek Sternalski, Pani Klaudia Strzelecka, Pani Sara Szynkowska vel Sęk, Pani Anna Wilczewska, Pani Małgorzata Woźnia, Pan Konrad Zaradny.    

 

Mieszkańcy Miasta Poznana zwracają się do Radnych Miasta Poznania i Prezydenta Miasta Poznania o objęcie szczególną ochroną lasów, szczególnie poprzez:

1.     zaniechanie wszelkich zmian w Studium Zagospodarowania Miasta Poznania oraz w Planie Miejscowym Zagospodarowania Miasta Poznania, które poprzez zmianę przeznaczenia terenu umożliwiałyby wycinkę rosnących na nich drzew, w tym na terenech poznańskiego Zielińca. 

2.     przyjęcie przez Radę Miasta Poznania projektu uchwały PU 1519/23 Zakładu Lasów Poznańskich o uznanie za ochronne lasy położone na terenie Poznania w administracji Zakładu Lasów Poznańskich, który został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony Środowiska Rady Miasta Poznania w dniu 15.02.2023, a w dniu 21.02.2023 głosowanie nad nim zostało wycofane z porządku obrad sesji Rady Miasta Poznania 

 

                                                                                     Mieszkańcy Poznania

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Dariusz Fasiecki do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...