Ocalmy Zetkę

Brzeg Dolny, 23.12.2013.

 

 

Pan Marek Gajos
Starosta Powiatu Wołowskiego

Rada Powiatu Wołowskiego

Pan Stanisław Jastrzębski
Burmistrz Gminy Brzeg Dolny

Rada Miasta Brzeg Dolny

 

 

My, niżej podpisani, zwracamy się z prośbą o nieprzenoszenie Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym do budynku Powiatowego Zespołu Szkół przy ulicy Wilczej, a co za tym idzie – utworzenie nowej szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Brzegu Dolnego w obecnej siedzibie ZSZ, przy ul. 1-go Maja 1A.

 

Swoją prośbę argumentujemy tym, że budynek Liceum przy ulicy Wilczej jest budynkiem małym, niebędącym w stanie pomieścić zaplecza dydaktycznego ZSZ, w tym czterech pracowni komputerowych, nowoczesnej pracowni symulacji prac biurowych czy serwerowni. Mieszczące się
w budynku przy ulicy Wilczej sale już w tym momencie z trudem pomieściłyby dużą liczbę osób wynikającą z połączenia obu szkół, a
dane statystyczne pokazują, że już w 2016 roku liczba uczniów w wieku ponadgimnazjalnym gwałtownie wzrośnie. Wtedy też budynek przy ulicy Wilczej okazałby się zbyt mały, by pomieścić wszystkich chętnych do nauki w dolnobrzeskiej szkole ponadgimnazjalnej Ewidentnym plusem aktualnej lokalizacji Zespołu Szkół Zawodowych jest położenie przy dworcu PKP, które zachęca uczniów z miejscowości takich jak Wołów, Księginice, Uraz, Lubiąż czy nawet Żmigród do uczęszczania do ZSZ. Warto dodać, że po otwarciu mostu na Odrze raptownie polepszyła się dolnobrzeska infrastruktura i można liczyć na potencjalnych uczniów także z powiatu średzkiego.

 

Ponadto Zespół Szkół Zawodowych, w swoim aktualnym budynku mieszczącym się przy ulicy 1-go Maja, posiada nowoczesną bazę sportową – salę gimnastyczną wyremontowaną w 2012 roku, wybudowanego w 2010 roku Orlika. Wszystko to jest dostępne dla uczniów, ale również okolicznych mieszkańców. Blisko szkoły znajduje się jedyny w Brzegu Dolnym stadion lekkoatletyczny i Park Miejski, w którym to młodzież spędza aktywnie czas wolny.

 

Warto przyjrzeć się wynikom egzaminów zewnętrznych. Od wielu lat zdawalność matur
w Zespole Szkół Zawodowych utrzymuje się na poziomie 100%.
Doskonała kadra pedagogiczna, stale modernizowane wyposażenie i świetna atmosfera w szkole najlepiej wpływają na jakość nauczania.

 

My, niżej podpisaniu uczniowie, w tych murach czujemy się jak w domu!


My, niżej podpisani rodzice, wiemy że w tych murach nasze dzieci są bezpieczne!


My, niżej podpisani absolwenci, zostawiliśmy w tych murach nasze wspomnienia i serca!


My, niżej podpisani mieszkańcy Brzegu Dolnego i okolic, chcemy mieć możliwość wyboru szkoły ponadgimnazjalnej dla naszych dzieci!

 

Prosimy o rozważenie przytoczonych przez nas argumentów oraz pozytywne rozpatrzenie sprawy, która całej społeczności lokalnej leży na sercu.