Apel do kandydatów na radnych i urząd prezydenta w sprawie Leśnego Parku Muchowiec w Katowicach

W grudniu 2022 r. przy podpisywaniu umowy z Aeroklubem Śląskim, dotyczącej przejęcia przez Miasto terenu lotniska i jednoczesnego przekazania gospodarczej części terenu lotniska na własność Aeroklubowi, Prezydent Katowic zobowiązał się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek wzdłuż ulicy Lotnisko.

Chodzi o przesunięcie linii zabudowy na południe (czyli bliżej parku) oraz maksymalizacja wskaźnika zabudowy w granicach strefy usługowej lotniska do 70 %. Inwestycje w tym miejscu mają dać Aeroklubowi Śląskiemu dodatkowy dochód. (wg „Gazeta Wyborcza” z 05.01.2023 r. https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,29328479,znamy-szczegoly-umowy-prezydenta-katowic-w-sprawie-lotniska.html )

Uważamy, że jest to niedopuszczalne!  

Plan MPZP przygotowywany starannie kilka lat temu, przy udziale społeczników, miałby zostać zmieniony na korzyść biznesu i deweloperów, a ze szkodą dla mieszkańców miasta i samego Parku Leśnego na Muchowcu. 

Kilka lat temu jeden z inwestorów już zakupił od Aeroklubu Śląskiego działkę na rogu ulic Francuskiej i Lotnisko. Tylko na potrzeby tej transakcji w 2019 roku samorząd zdecydował się przystąpić do punktowej zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice. 

Dalsza odsprzedaż działek przez Aeroklub, zakończyła by się kolejnymi inwestycjami deweloperskimi wzdłuż ulicy Lotnisko. To z kolei wymusi wprowadzenie rozwiązań udrażniajacych układ drogowy. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice zaplanowano przedłużenia ulicy Francuskiej do ul. 73 Pułku Piechoty, a przeskalowana pod względem potrzeb bieżących przebudowana wiaduktu na Giszowcu od strony ul.73 Pułku Piechoty, wydaje się do tego przystosowana.

Nie zapominajmy także o tym, że w 2019 roku Rada Miasta przyjęła punktową zmianę Studium dla terenu CH 3 Stawy. Zmienione zapisy przewidują tu intensywną zabudowę z funkcją mieszkaniową, handlową, gastronomiczną, biurową i usługową, bez wskazania nowych rozwiązań komunikacyjnych. 

Nie wiemy także ile jeszcze nowych budynków w stylu "Okrąglaków" powstanie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, aby pod pretekstem prowadzenia działaności rekreacyjno - sportowej, zawłaszczać kolejne tereny zielone.

Sportowe lotnisko na Muchowcu jest integralną częścią parku leśnego i dopuszczenie do zabudowy części jego terenu miałoby katastrofalny wpływ na stan parku i jakość wypoczynku jego użytkowników i użytkowniczek. Podobnie jak przedłużenie ulicy Francuskiej, które podzieliłoby tereny rekreacyjne drogą o intensywnym natężeniu ruchu.

Naszym zdaniem to zabije Park na Muchowcu!

Park Leśny na Muchowcu, to największy w Katowicach kompleks leśno - parkowy, w którym tysiące osób z miasta i okolic może odpoczywać w otoczeniu starego i naturalnego drzewostanu. Tu odbywa się wiele imprez sportowych. Tu z całego kraju zjeżdżają się fani kultowych festiwali. Park jest wiciąż łakomym kąskiem dla inwestorów, którzy chcą na jego terenie lokować kolejne obiekty prywatyzujące tereny zielone, niszczące unikalny leśny charakter terenu i zwiększające natężenie ruchu wokół i w samym parku. Wokół planowanych inwestycji stale toczy się spór między mieszkańcami, chcącymi chronić charakter rekreacyjny tej przestrzeni, a biznesem, chcącym czerpać z niej korzyści. Nauczeni wcześniejszymi doświadczeniami, chcemy zapobiec zmianom, których konsekwencje mogą nas wszystkich pozbawić Muchowca - oazy przyrody, ciszy, zielni, miejsca wypoczynku, uprawiania sportu czy terenu eventowego.

To radni i prezydent w przyszłej kadencji zadecydują o losach tego ważnego dla katowiczan i katowiczanek terenu.

Dlatego domagamy się od Kandydatów na radnych i urząd prezydenta deklaracji, że:

  1. Nie dopuszczą do obiecanej przez obecnego prezydenta zmiany planu MPZP dla lotniska.
  2. Sprzeciwią się zapisom Planu Ogólnego, które umożliwiałyby zabudowę terenów lotniska Muchowiec i Parku Leśnego.
  3. Mimo pokusy zabudowania przestrzeni Muchowca, nie będą zmieniać MPZP w sposób pozwalający na wykorzystanie terenu parku dla potrzeb innych niż rekreacyjne.
  4. Nie poprą zmian pozwalających na przedłużenie ul. Francuskiej i połączenia jej w jakikolwiek sposób z ul. 73 Pułku Piechoty.
  5. Będą działać na rzecz zachowania unikalności Muchowca w najlepszym interesie mieszkanek i mieszkańców, a nie wąskiej grupy inwestorów.

Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Katowic    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Katowic będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...