Odwołanie członków Zarządu MPK S.A w Krakowie

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
 
Rada Nadzorcza MPK. S.A w Krakowie. 

Żądamy dymisji Prezesa Zarządu Rafała Świerczyńskiego oraz  Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Przewozami Grzegorza Dyrkacza. Z racji zajmowanych stanowisk oraz udowodnionych zaniedbań i celowego działania są odpowiedzialni za kryzys w krakowskiej komunikacji. 

1. Oszukiwanie Zarządu Transportu Publicznego. W marcu i kwietniu 2022 MPK S.A nie zgłaszało rzetelnie niewykonywanych kursów oraz kłamliwie jako przyczyny podawało korki i awarie. W następnych miesiącach też nie były w pełni zgłaszane niewykonywane kursy. Dopiero kontrole ZTP w postaci postawienia pracowników na węzłach komunikacyjnych i odnotowywanie odjeżdzających autobusów, pozwoliły wykryć pełną skalę braków kursów. Ponieważ Wiceprezes Dyrkacz musiał wiedzieć o zaniżaniu danych, powinien stracić stanowisko. Ponadto MPK przez brak uczciwości otrzymało wynagrodzenie za kursy, które się nie odbyły. 

2. Swym stosunkiem do pracowników, doprowadzenie do kryzysu kadrowego. Z wielu artykułów oraz opinii można dowiedzieć się, że przyczyną braków kadrowych jest stosunek do pracowników. Są to oskarżenia o obniżanie premii za drobnostki, jak brak zapiętego guzika w koszuli. Inne oskarżenia dotyczą przepracowania, wzywania do pracy w dni wolne pod groźbą utraty pracy. Wiele opinii dotyczyło mobbingu, przydzielania gorszych tras za karę, przenoszenia na gorszy grafik (ktoś pracował na jedną zmianę, a później na dwie) za karę. Ponadto normą jest przeglądanie monitoringu lub kontrole incognito w celu sprawdzenia pracownika lub znalezienia przyczyny do zabrania premii. Takie działania doprowadziły do składania wypowiedzeń przez bardzo wielu pracowników. Ponadto Wiceprezes Dyrkacz ma władzę nadrzędną nad kierownikami zajezdni i doprowadził do rozwiązania wielu umów lub nie wyraził zgody na zatrudnienie wielu kandydatów. 

3. Mobbing wobec pracowników.  Jeden z motorniczych pracujący ponad 200 godzin jako ajent w Zajezdni Podgórze chciał przejść na umowę o pracę by pracować 168 godzin, bo był przemęczony. Wiceprezes Dyrkacz wyraził zgodę pod warunkniem przeniesienia do Zajezdni Nowa Huta. Motorniczy całkowicie zrezygnował, bo nie godził się na przymusowy dojazd na drugi koniec miasta. Inny kierowca został oskarżony o samowolkę bo autobusem rezerwowym chciał podwieźć uchodźców. Pewnien motorniczy otrzymał polecenie wyprowadzenia bezdomnych z tramwaju na końcowej pętli. Został zwolniony za pozostawienie ich bez opieki.   

4. Zrzucanie winy na innych. W "Przewoźniku Krakowskim" nr 4/22 Prezes Rafał Świerczyński skomentował głosy niezadowolenia pracowników, że pochodzą od zwolnionych za agresję, narkotyki i alkohol. Natomiast Grzegorz Dyrkacz na spotkaniu z pracownikami mocno naciskał by nie rozmawiać z mediami. Z tego wynika, że nie poczuwają się do winy, chcą zamknąć usta pracowinkom oraz obwiniają zwolnionych. 

5. Działanie na szkodę pasażerów.  Z powodu masowego i długotrwałego odchodzenia pracowników, spowodowanego polityką karania i mobbingu stosowaną od czasu objęcia nadzoru nad pracą motorniczych i kierowców przez Grzegorza Dyrkacza, coraz bardziej ograniczana jest oferta komunikacji miejskiej. W tramwajach linia 52 nie kursuje już co 5 minut. Z autobusów długotrwale zawieszone są linie 132 i 429. Obniżone są częstotliwości linii 139, 194, 502. Niedawno skrócone zostały linie 125, 142, 163, 193, 244, a wcześniej linie 114, 184. Jednocześnie, na liniach takich jak 304, nie da się skierować dodatkowych kursów z powodu braków kadrowych. 

PODSUMOWANIE: My pasażerowie MPK S.A w Krakowie żądamy dymisji Prezesa Zarządu Rafała Świerczyńskiego oraz oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Przewozami Grzegorza Dyrkacza.. Dopiero zmiana kadry zarządzającej pozwoli na zwiększenie zatrudnienia w MPK oraz powrót wielu niesłusznie zwolnionych pracowników oraz tych, którzy nie wytrzymali atmosfery i sięzwolnili. Zwiększenie zatrudnienia i poprawa atmosfery w relacji Zarząd-pracownicy pozwoli w dłuższym terminie na zwiększenie częstotliwości i wydłużenie skróconych tras.

 

Nieformalne Stowarzyszenie byłych pracowników oraz pasażerów MPK.S.A w Krakowie


Nieformalne Stowarzyszenie byłych pracowników oraz pasażerów MPK.S.A w Krakowie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Nieformalne Stowarzyszenie byłych pracowników oraz pasażerów MPK.S.A w Krakowie do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Numer telefonu nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...