Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Gniezno nr 23/2022 z dnia 19.12.2022r

W związku z przysługującym nam prawu, jako mieszkańcom wsi Osiniec składamy odwołanie od decyzji Wójta Gminy Gniezno nr 23/2022 z dnia 19.12.2022r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wieży jako nośnika instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi, osprzętem i rządzeniami zasilającymi o nr BT32114 na części działki nr ewid.4 w miejscowości Osiniec,
gmina Gniezno.


Magdalena Sekulska - Walkowiak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Magdalena Sekulska - Walkowiak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...