Ograniczenie gęstej zabudowy wielorodzinnej w gminie Lipowa

My, niżej podpisani mieszkańcy gminy Lipowa, składamy niniejszą petycję wyrażającą nasz stanowczy sprzeciw wobec planów gęstej zabudowy wielorodzinnej na terenie naszej gminy.

- Gmina Lipowa jest znana z jej unikalnego, wiejskiego charakteru i spokojnego trybu życia. Wprowadzenie zabudowy wielorodzinnej może znacząco wpłynąć na atmosferę i charakter naszej gminy, co nie jest zgodne z oczekiwaniami większości mieszkańców

- Nasza obecna infrastruktura, w tym drogi, szkoły, kanalizacja, wodociąg i usługi publiczne, nie jest przystosowana do obsługi większej liczby mieszkańców, która towarzyszyłaby zabudowie wielorodzinnej. Może to prowadzić do przeciążenia istniejących zasobów.

- Rozbudowa wielorodzinna ma negatywny wpływ na środowisko naturalne, w tym na lokalną faunę i florę, trasy stad saren i jeleni, także na pełen zieleni krajobraz, który jest jednym z największych atutów naszej gminy.

W związku z powyższymi argumentami, zwracamy się z prośbą o:

- Zaniechanie planów gęstej zabudowy wielorodzinnej na terenie naszej gminy.
- Przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu zrozumienia potrzeb i oczekiwań mieszkańców dotyczących przyszłego rozwoju gminy.
-Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, które będą zgodne z zachowaniem obecnego charakteru naszej gminy i poprawą jakości życia jej mieszkańców


Zjednoczeni mieszkańcy Puścin    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Zjednoczeni mieszkańcy Puścin będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Nie wyświetlimy Twojego adresu publicznie online.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...