Żoliborz potrzebuje szkoły podstawowej i przedszkola

Prezydent m. st. Warszawy
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz

Pani Ewa Malinowska-Grupińska, 
Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy

Pani Małgorzata Żuber-Zielicz 
Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m. st. Warszawy 

 

Zwracamy się o pilne przyznanie środków umożliwiających budowę szkoły i przedszkola przy ul. Anny German na Żoliborzu29388432_1886103598066381_4505515723950391296_o.jpg    My niżej podpisani mieszkańcy Dzielnicy Żoliborz i okolic zwracamy się o pilne przyznanie środków umożliwiających budowę szkoły i przedszkola przy ul. Anny German zgodnie z projektem oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę.  

Ostatnia szkoła podstawowa wybudowana na terenie Żoliborza powstała kilkadziesiąt lat temu. Od tamtej pory w Dzielnicy powstały nowe osiedla mieszkaniowe, w tym  Żoliborz Południowy i Żoliborz Powązki, na których docelowo będzie zamieszkiwać ok 20 000 ludzi. Z analizy demograficznej, wykonanej w tym roku,  wynika konieczność zapewnienia miejsc w szkołach i przedszkolach dla blisko 1600 dzieci z tego obszaru.

Istniejąca infrastruktura oświatowa nie jest w stanie zapewnić godnych warunków nauki, obecnie np.: lekcje odbywają się w systemie zmianowym a zajęcia wychowania fizycznego realizowane są na korytarzach szkolnych.  

Obszar położony przy ul. Anny German jest ostatnią działką w posiadaniu Dzielnicy, na której można wybudować zespół szkolno-przedszkolny, który w znacznej mierze zaspokoi potrzeby oświatowe nowopowstałych osiedli i będzie odpowiedzią na stale zwiększającą się liczbę mieszkańców i dzieci.  

Nowocześnie zaprojektowana szkoła i przedszkole pozwoli na optymalizacje warunków nauki i pracy a tym samym ograniczy zmianowość prowadzenia nauki również w innych szkołach w Dzielnicy.  

W naszej ocenie Dzielnica zamierza zbudować szkołę nowoczesną, przyjazną uczniom i nadążającą za wyzwaniami XXI wieku.  

Podjęcie natychmiastowych decyzji o przyznaniu dodatkowych środków na budowę naszej szkoły i przedszkola pozwoli uniknąć katastrofy edukacyjnej na terenie Żoliborza.  


Izabela Rychter, Stowarzyszenie Nowy Żoliborz    Skontaktuj się z autorem petycji