Olsztyński Park Przemysłowy - szansa dla Olsztyna!

Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

 

PETYCJA
SZANSA DLA OLSZTYNA!

Kierując się najlepiej rozumianą perspektywą rozwojową Olsztyna, zwracamy się do Pana Premiera z apelem i prośbą o pozytywną decyzję dla wniosku aplikacyjnego złożonego przez Gminę Olsztyn w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pn. „Zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Miasta Olsztyna”.

Dotychczasowe rozstrzygnięcia podejmowane w ramach wcześniejszych edycji Programu były dla miasta niekorzystne i pomijały Olsztyn w lokacji środków, wywołując zrozumiałe rozżalenie nas-mieszkańców. Uważaliśmy, że są one krzywdzące i dalekie od merytorycznej oceny.

Piąta edycja Programu, w ramach której Gmina złożyła wniosek, trafia w najżywotniejsze potrzeby rozwojowe Olsztyna – przygotowanie terenów inwestycyjnych pod Olsztyński Park Przemysłowy. Wniosek wypełnia wszystkie wskazane w regulaminie Programu warunki, ma poparcie parterów i właścicieli gruntów: Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa oraz nas - mieszkańców Olsztyna i regionu Warmii i Mazur. Mamy świadomość, że taka szansa rozwojowa dla naszego miasta może się już nie powtórzyć, dlatego apelujemy do Pana Premiera o pozytywną decyzję! Szansa dla Olsztyna, którą uosabia potencjał przyszłego Parku Przemysłowego jest w pańskich rękach i wierzymy, że nie pozwoli jej Pan zmarnować! Zróbmy wszystko, żeby już niebawem teren Parku Przemysłowego tętnił życiem gospodarczym.

Mieszkańcy Olsztyna i regionu Warmii i Mazur

 

Zapoznaj się z prezentacją na temat
Olsztyńskiego Parku Przemysłowego
petycja-grafika.jpg


Urząd Miasta Olsztyna    Skontaktuj się z autorem petycji