Organizacja dojazdu do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży z gminy Złoty Stok

Szanowny Panie Premierze,
MINISTROWIE, PARLAMENTARZYŚCI
MARSZAŁKOWIE, STAROSTOWIE, BURMISTRZOWIE, WÓJTOWIE
PRZEWOŹNICY SAMORZĄDOWI I PRYWATNI
RODZICE, UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH,
MIESZKAŃCY, PRZEDSIĘBIORCY
MEDIA

 


Złoty Stok, podobnie jak wiele innych małych gmin Subregionu Wałbrzyskiego, boryka się z wykluczeniem komunikacyjnym. Problem ten dotyczy mieszkańców wielu gmin, którzy nie mogą dostać się do lekarzy, urzędów, banków, chcących pojechać na zakupy, czy załatwić codzienne życiowe sprawy.
W ostatnich latach szczególnie mocno dotyka uczniów dojeżdżających do szkół ponadpodstawowych w Kłodzku i Ząbkowicach Śl. Uczniowie dojeżdżający do szkół ponadpodstawowych w Kłodzku mają możliwość skorzystania z oferty jedynego, prywatnego przewoźnika, który nie gwarantuje sprzedaży biletów miesięcznych dla wszystkich uczniów. W bieżącym roku szkolnym ponad 20 uczniów dojeżdżających do szkół ponadpodstawowych z gmin: Paczków, Złoty Stok oraz Kłodzko zostało pozbawionych możliwości wykupienia biletu. Od czasu likwidacji wszystkich kursów autobusu PKS SA w Kłodzku, mieszkańcy, a w szczególności uczniowie z naszych gmin mają ograniczone możliwości komunikacyjne.
Narastający od lat problem ograniczenia ilości biletów miesięcznych oferowanych przez prywatnego przewoźnika oraz przepełnienia busów, powinien stanowić wyzwanie dla wielu zainteresowanych podmiotów.
Nie można przerzucać odpowiedzialności na burmistrzów, wójtów, którzy nie są powołani i zobowiązani do zorganizowania transportu publicznego, tak wewnątrz powiatu, jak i między powiatami. Nie można pozostawić rodziców i uczniów samych sobie!!!
Ustawa Prawo oświatowe nakłada na wójtów obowiązek dowożenia dzieci do szkół podstawowych. Niestety, żaden przepis polskiego prawa nie nakłada obowiązku zorganizowania transportu młodzieży do szkół ponadpodstawowych. Brak wskazania organu dopowiedzianego za to zadania pozostawia uczniów, rodziców oraz samorząd gminny bez jakiejkolwiek pomocy. Największe trudności występują na granicach powiatów i województw.
W europejskim państwie młodzież musi mieć zapewniony bezpieczny, wygodny transport do szkół średnich.
Rozwiązanie tego problemu wymaga podjęcia dialogu z władzami rządowymi, samorządowymi, przewoźnikami, uczniami i ich rodzicami, dyrekcjami i organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe oraz z przewoźnikami.
Nierentowność linii autobusowych, brak kierowców, brak w naszych powiatach szkół kształcących kierowców, niedostateczna flota busów i autobusów, rozrzucenie
przystanków autobusowych i konieczność ponoszenia opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników, liczne koncesje, czy zezwolenia, wymagania kwalifikacyjne dla kierowców busów przewożących ponad 8 osób, liczne koszty obciążające przedsiębiorców prowadzących działalność transportową, to tylko niektóre argumenty podnoszone przez branżę transportową.
W gminie Złoty Stok od czasu powodzi w 1997 r. zlikwidowane zostało jedyne połączenie kolejowe do stacji w Kamieńcu Ząbkowickim. Od lat nie funkcjonuje żadna komunikacją publiczna umożliwiająca dotarcie do stacji, czy powrót z miasta wojewódzkiego. Kilka lat temu zlikwidowane zostały linie autobusowe umożlwiające dojazd do Wrocławia - stolicy województwa. Wielu nie stać na wynajęcie prywatnego samochodu.
Branża transportowa wymaga systemowego i stałego wsparcia tak, aby w XXI wieku młodzież mogła pobierać naukę w szkołach powiatowych, a nogi nie były jedynym środkiem transportu.
Z podziwem patrzymy na organizację transportu i kwestie związane z budową, remontem i bieżącym utrzymanie dróg u naszego południowego sąsiada, w Czeskiej Republice, czy bogatą sieć publicznych i prywatnych połączeń komunikacyjnych. Do małej wioski Bila Voda w Czeskiej Republice, sąsiadującej ze Złotym Stokiem, każdego dnia przyjeżdża i odjeżdża 10 autobusów komunikacji publicznej, pierwszy przejazd jest o godz. 5.00 rano, a ostatni po 20.00 wieczorem. Koszt biletu z Bilej Vody do Jesenika, na około 42 kilometrowej trasie, wynosi 45-48 koron, tj. ok. 8 zł.
Wobec powyższego zwracamy się o szybkie działania systemowe, które umożliwiłyby rozwiązanie tego problemu.
W załączeniu lista podpisów.


Urząd Miejski Złoty Stok    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Urząd Miejski Złoty Stok do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...