Otwórzmy bramy amfiteatru w Szczecinie

                                                                              Sz.P.Piotr Krzystek

                                                                              Prezydent Miasta Szczecin

                                                                              pl. Armii Krajowej

                                                                              70-456 Szczecin

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,  

Park Kasprowicza był pierwszym założonym publicznym parkiem w Szczecinie. Pozostałe parki powstawały na likwidowanych cmentarzach. Jego początki sięgają 1869 roku, kiedy Johannes Quistorp postanowił na części swoich sadów stworzyć mieszkańcom Szczecina skwer imienia Ernsta Moritza Arndta.  

W 1976 roku został zbudowany amfiteatr, który przez lata był ogólnodostępny dla mieszkańców poza dniami kiedy odbywały się tu imprezy rozrywkowe i kulturalne. Stał się miejscem kultowym, a jego ogólnodostępność stała się dla nas Szczecinian oczywistością.

Kiedy zakończyła się przebudowa Teatru Letniego, wielu z nas przeżyło szok. Okazało się, że bramy zostały zamknięte, a przestrzeń stała się niedostępna. Wielu Szczecinian do dziś nie może pogodzić się z tym faktem. Jeśli sam obiekt amfiteatru (scena i widownia - otoczone barierkami) ze względu na kosztowną modernizację ma pozostać zamknięty poza odbywającymi się tam wydarzeniami, to nie jesteśmy w stanie zrozumieć, czemu przestrzeń wokół niego również stała się przestrzenią niedostępną dla mieszkańców?

Czemu poprzez zamknięcie bram za sceną, uniemożliwia się mieszkańcom spacerowania wokół jeziora Rusałka, czy podziwiania drzew na terenie amfiteatru? Przez cały czas na terenie obiektu jest obecna ochrona oraz funkcjonuje monitoring. Czy te środki prewencyjne nie wystarczą aby zabezpieczyć obiekt?

Z punktu prawnego, należy wskazać fakt, że Teatr Letni jest obiektem przylegającym do jeziora Rusałka. Zamknięcie na stałe bram sprawia, że  dostęp do linii brzegowej tego akwenu i swobodne poruszania się wokół jeziora jest niemożliwe. Jest to niezgodne z art., 232 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne: „Zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar”. Ustawodawca poprzez ten zapis prawny zagwarantował prawo przejścia.   Tak więc prawo polskie zabezpiecza nas, obywateli przed taką praktyką, jaka została wprowadzona m.in. poprzez zamknięcie bram i ogrodzenie amfiteatru. Jako obywatele, powinniśmy mieć możliwość swobodnego obejścia akwenu wodnego jakim jest jezioro Rusałka, która jest “publicznymi śródlądowymi wodami powierzchniowymi”. Jest to ewidentne złamanie przepisów prawa polskiego.   

Z wyżej wymienionych powodów, zwracamy się z postulatem otwarcia wszystkich bram za sceną amfiteatru, umożliwiając przywrócenie istniejących tam od dziesięcioleci tras spacerowych wraz z obejściem jeziora Rusałka, każdego dnia w godzinach 7:00-21:00,  poza terminami niezbędnymi dla przygotowania i przeprowadzenia imprez. Wnosimy również o upublicznianie harmonogramu imprez, z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Zaznaczamy, że nie jesteśmy przeciwni zabezpieczeniu samego obiektu  Teatru Letniego, a jedynie za otwarciem ścieżek i przestrzeni wokół niego.

 Amfiteatr_brama.jpg


Andrzej Radziwinowicz, Paweł Madejski, Dorota Pundyk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Andrzej Radziwinowicz, Paweł Madejski, Dorota Pundyk będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...