TAK dla Parku Woźniców pomiędzy ulicą Sołtysowską a Tomickiego

 

Rada Budżetu Obywatelskiego
Prezydent i urzędnicy jednostek miejskich

Szanowny Panie Prezydencie, szanowni członkowie Rady Budżetu Obywatelskiego, szanowni urzędnicy,

 

w odpowiedzi na oczekiwania społeczne grupa mieszkańców Krakowa złożyła do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego projekt „Park Woźniców – tworzymy największy park w Czyżynach”. O utworzenie parku zabiegamy równolegle także w inny sposób, prowadzone były m.in. rozmowy o finansowanie tego zadania z bieżącego budżetu Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Rady Dzielnicy. To jednak budżet obywatelski jest najważniejszym elementem tej układanki i montażu finansowego, który proponujemy. W ramach skromnych środków które zaplanowaliśmy w budżecie obywatelskim, w przypadku wygranej projektu chcielibyśmy W CYKLU JEDNOROCZNYM zrealizować te podstawowe i łatwe do zrobienia zadania, które można zrealizować praktycznie od ręki, bez projektów i przetargów. Mowa m.in. o postawieniu ławek, wykoszeniu zarośli wytyczając tym samym ścieżki tak by już teraz dało się tamtędy przejść lub przejechać na rowerze, uprzątnięcie śmieci i gruzu, ustawienie koszy na śmieci, wykonaniu naprawdę podstawowych prac związanych z pielęgnacją i uporządkowaniem zieleni. Na nic więcej i tak nie wystarczy środków. Założenie jest jednak, by dzięki budżetowi obywatelskiemu zrobić tak potrzebny pierwszy krok, zaangażować w to lokalną społeczność – a następnie, w kolejnych latach, już na spokojnie pracować nad kolejnymi zadaniami, np. wykonując profesjonalne asfaltowe alejki finansowane z bieżącego budżetu ZZM lub Rady Dzielnicy. Z tego względu ze zdumieniem zareagowaliśmy na odrzucenie projektu przez miejskich urzędników, a przedstawioną argumentację uznajemy za absurdalną.

Park_Woznicow.jpg

Czytając uzasadnienie odrzucenia, odnieśliśmy wrażenie, że urzędnicy nie zrozumieli przedstawionego powyżej montażu finansowego oraz nie doczytali projektu do końca. Więcej szczegółów na ten temat przedstawione jest pod linkiem: www.naszleg.pl/parkwoznicow

Istotny w tym wszystkim jest fakt, że zieleń w tym miejscu już jest, a działki są miejskie. Nie trzeba więc wydawać dużych pieniędzy na projekty i nasadzenia, nie trzeba kupować sadzonek drzew i czekać 20 lat, aż urosną. Zieleń jest całkiem spora, taka jak na zdjęciu, natomiast wymaga uporządkowania. Nikt nam nie wmówi, że wykoszenie zarośli na przedstawionej poniżej działce, wysypanie żwiru i wytyczenie w ten sposób prowizorycznej alejki, która w przyszłych latach zostanie ze środków Rady Dzielnicy zamieniona na asfaltową, jest zadaniem nie spełniającym kryteria jednoroczności. Podobnie jak to, że "nie da się" w ciągu jednego roku postawić tam kilku ławek i koszy na śmieci. Prawdopodobnie odrzucając projekt, urzędnicy nawet nie zadali sobie trudu, by się tam przespacerować. Nie skontaktowali się też z wnioskodawcą, mimo jego wyraźnej prośby mailowej o taki kontakt.

Park_Woznicow2.jpg

W związku z powyższym, apelujemy do Państwa o podjęcie następujących decyzji:

  1. Przede wszystkim – o przywrócenie projektu na listę projektów zaakceptowanych i poddanych pod głosowanie Mieszkańców, w ramach procedury odwoławczej i rozpatrywania złożonego w tej sprawie protestu.
  2. Wykazanie się przez Wydział Skarbu i miejskich prawników maksymalną asertywnością i zaangażowaniem, tak aby nie doszło do utraty miejskich działek w tym rejonie, do których zostały zgłoszone roszczenia o zwrot. Miasto powinno pilnować naszej wspólnej własności, powinniśmy potraktować tę sprawę priorytetowo, wynająć do obrony tych działek najlepsze kancelarie prawne. Poziom zabudowy w sąsiedztwie przekroczył już poziom krytyczny i Park Woźniców jest w tej sytuacji koniecznością – oby powstał i był jak największy.
  3. Gdyby jednak miasto przegrało spór sądowy o własność działek, należy zrobić wszystko, by działki pozostały jednak własnością miasta, a roszczenia zostały wypłacone w formie pieniężnej lub poprzez zaproponowanie w zamian innej działki, w innej części miasta.
  4. Zarezerwowanie w przygotowywanym przez Prezydenta (a więc de facto przez miejskich urzędników) projekcie budżetu na 2021 rok przynajmniej kilku milionów złotych przeznaczonych na wykupy brakujących działek w sąsiedztwie oraz na prace związane z realizacją parku – m.in. budową asfaltowych alejek w miejscu przedeptów. Prosimy również o kontynuację tych działań w kolejnych latach, tak aby w 2021 roku rozpocząć pierwsze prace i udostępnić park w wersji surowej Mieszkańcom, a wszystkie prace włącznie z wykupem działek i uregulowaniem spraw własnościowych zakończyć nie później, niż w roku 2024.

Park_Woznicow3.jpg

W nowych osiedlach w Łęgu miesza wiele osób z małymi dziećmi – postarajmy się zrobić park szybko, aby mogły spędzić dzieciństwo w Parku Woźniców, zamiast czekać na jego otwarcie aż dorosną i się z Łęgu wyprowadzą.

O dalszych losach tej petycji będziemy informować na stronie www.naszleg.pl a także na Facebooku – na stronie projektu „Park Woźniców” i grupie Łęg i okolice. Zachęcamy do polubienia strony, aby być na bieżąco.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jakub Łoginow do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...