Petycja - Sprzeciw wobec FEW

Warszawa, 06.02.2020

 

Biuro Poselskie Jarosława Kaczyńskiego

Ministerstwo Zdrowia

Naczelna Rada Aptekarska

Naczelna Izba Aptekarska

 

Petycja

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997.78.483) z dnia 2 kwietnia 1997 roku, art. 221 § 1 kpa, art. 221 § 2 kpa, art. 221 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego, art. 1, art. 2 pkt. 1, art. 3, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 13, art. 14, art. 15 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku, art. 23 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku, my niżej podpisani, zaniepokojeni zamiarem wprowadzenia Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (FEW), wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec tego planu oraz apelujemy o usunięcie przez Ministerstwo Zdrowia zapisu o FEW w Ustawie o Zawodzie Farmaceuty.

Uzasadnienie

 

Naszym zdaniem, wprowadzenie FEW odbije się negatywnie na pacjentach, którzy będą obsługiwani przez osoby o niższych kwalifikacjach. Sprowadzenie farmaceutów spoza UE, gdzie standardy często są niższe , istnieje możliwość studiowania farmacji weekendowo a metody leczenia mogą być nieeuropejskie, może spowodować zagrożenie zdrowia, a nawet życia pacjentów. Dodatkowo, słaba znajomość języka polskiego, który jest językiem trudnym, może przyczynić się do niezrozumienia pacjenta i jego problemu zdrowotnego, które powinno być perfekcyjne jeśli chodzi o sprawy zdrowia. Napływ dużej ilości farmaceutów ze wschodu z pewnością przyczyni się do obniżenia prestiżu zawodu oraz spowoduje jeszcze większą jego degradację i ucieczkę polskich specjalistów. Ponadto, sądzimy iż możliwość nostryfikacji dyplomu farmaceuty, o którą mogą ubiegać się profesjonaliści z poza UE, jest w pełni adekwatnym narzędziem, by zweryfikować ich kompetencje. Pozwala ona dopuścić tylko te osoby, które spełniają określone standardy. Zgadzamy się na przyjęcie do naszego kraju i zawodu osób zza granicy, ale tylko tych, których wiedza jest zgodna z poziomem UE.

W zawodach związanych z ochroną zdrowia obserwuje się systematyczny spadek liczebności personelu. Kryzys ten jest wielkim problemem, a pogłębia go fakt, iż absolwenci kierunków medycznych, w tym wiele farmaceutów, wyjeżdżają za granicę do Europy zachodniej. Młodzi, oraz coraz częściej starsi i doświadczeni farmaceuci, żegnają się z zawodem głównie poprzez brak perspektyw rozwoju, prawie zerowy prestiż, oraz sprowadzenie do roli sprzedawcy. Naszą receptą na brak farmaceutów jest zatrzymanie polskich specjalistów, oferując im możliwości wykazania swojej wiedzy i odejście od modelu urzędnika-kasjera, a także zwiekszenie roli farmaceuty w procesie leczenia pacjenta, oraz zwiększenie możliwości rozwoju farmaceutów po studiach. Gwarantujemy natomiast, że zagraniczni farmaceuci w warunkach polskich szybko się wypalą i zniechęcą, a braki będą coraz większe.

Jeśli petycja nie odniesie skutku, będziemy szukać innych rozwiązań tego problemu.

Nie wyrażamy zgody na publikację naszych danych osobowych, oraz odpowiedź listem tradycyjnym. Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w związku z art. 1 ustawy o ochronie danych osobowych w zbiegu z art. 23 kodeksu cywilnego w zbiegu z art. 8 ustawy o petycjach.

My, niżej podpisani farmaceuci, technicy farmaceutyczni oraz studenci farmacji:
Facebook