Petycja do burmistrz Tarczyna w obronie bezdomnych zwierząt

Szanowna Pani Burmistrz,        

My, mieszkańcy Gminy Tarczyn i inni miłośnicy zwierząt, chcemy stanowczo zaprotestować przeciwko dalszemu lekceważeniu przez władze Gminy ustawowego obowiązku opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Jesteśmy oburzeni faktem, że od wielu lat Gmina uchyla się od należytej opieki podpisując karygodne umowy z absolutnie nieodpowiednimi, niekompetentnymi wykonawcami, właścicielami schroniska w Wągrodnie, którym postawiono zarzuty o znęcanie się nad zwierzętami, i wobec których toczy się postępowanie sądowe.

Takie działanie Gminy świadczy nie tylko o braku empatii w stosunku do zwierząt cierpiących, chorych, porzuconych, ciężko doświadczonych przez los, ale też o niegospodarności gminnych władz, które marnotrawią publiczne pieniądze z gminnego budżetu dając zarobić hyclowi, który nie troszczy się o zwierzęta, nie spełnia standardów dobrostanu, nie dba o adopcje ( został skazany przez sąd za fałszowanie umów adopcyjnych) i nie wpuszcza na teren schroniska wolontariuszy.

Jako mieszkańcy tej gminy chcemy, by była ona nowoczesna, zarządzana mądrze i przejrzyście i z należytą dbałością o wszystkich jej mieszkańców, w tym także przyjazna  zwierzętom. Bliskie sąsiedztwo stolicy przecież zobowiązuje.

Tymczasem nasza gmina niestety nie cieszy się dobrą opinią. Przyczynia się do tego także fakt, że Gmina Tarczyn przez ostatnie lata nie zrobiła nic w celu poprawy sytuacji bezdomnych zwierząt. W 2015 roku jako jedyna w całym powiecie nie podpisała listu intencyjnego w sprawie budowy międzygminnego schroniska dla zwierząt. Czy były jakiekolwiek merytoryczne powody tego zaniechania, czy też jedyną przyczyną było zlekceważenie tematu? Obawiamy się, że raczej to drugie. To doprawdy haniebne.

Początek roku to czas rozpisania przetargu i podpisywania umowy z nowym wykonawcą gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Wiemy, że do przetargu zgłosiły się schroniska mające również fatalną opinię potwierdzoną raportami z inspekcji NIK. Mamy nadzieję, że zapoznała się Pani ze stosownymi dokumentami i nie pozwoli Pani, by do tych placówek trafiło choć jedno zwierzę z naszej gminy. My absolutnie nie wyrażamy na to zgody!

Jedynym sensownym rozwiązaniem kwestii bezdomnych zwierząt z  gminy Tarczyn jest podpisanie umowy ze schroniskiem na Paluchu. Umowę z nim ma już Piaseczno i Góra Kalwaria. W tym celu należy jak najszybciej wystąpić do Miasta Stołecznego Warszawy o zgodę na umieszczanie psów z terenu Gminy Tarczyn w Schronisku na Paluchu. Taka możliwość istnieje i jest całkiem realna. Prosimy nie lekceważyć naszego apelu! To jedyna szansa dla naszych zwierząt na przebywanie w dobrych warunkach i na szybkie znalezienie nowych domów.

Podsumowując, pragniemy w kilku punktach wymienić sprawy, które uważamy za najważniejsze i najpilniejsze:

  ·  Absolutnie wykluczone jest podpisywanie kolejnej umowy ze schroniskiem w Wągrodnie, jak również ze schroniskami w Radysach i Strzelcach.

  ·  Należy w trybie pilnym wystąpić do władz Miasta Stołecznego Warszawy o zgodę  na umieszczanie psów z terenu Gminy Tarczyn w Schronisku na Paluchu. Przypominamy, że dwie gminy naszego powiatu mają już umowę z Paluchem i  bardzo to sobie chwalą.

  ·  Obowiązkowo należy zabezpieczyć w budżecie gminy kwotę  na kastracje/sterylizacje zwierząt właścicielskich. Kontrola pt. “Zapobieganie bezdomności zwierząt” przeprowadzona w pierwszym kwartale 2016 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli (nr P/16/058) wykazała, że właśnie te działania najlepiej wpływają na ograniczenie liczby bezdomnych zwierząt.

  ·  Konieczne jest pilne sprawdzenie warunków, w jakich obecnie przebywają psy odłowione z Gminy Tarczyn oraz sprawdzenie domów adopcyjnych.

  ·  Należy zobligować dotychczasowego usługodawcę, czyli p. Kowalczyków z Wągrodna do udostępnienia miejsca przetrzymywania bezdomnych psów dla wolontariatu. Od momentu oskarżenia panów K. o znęcanie się nad zwierzętami wolontariusze nie są tam wpuszczani.

  ·  Domagamy się od władz Gminy Tarczyn skoncentrowania wysiłków w celu stworzenia wraz z innymi gminami naszego powiatu międzygminnego schroniska dla zwierząt. Taka inicjatywa już powstała i otrzymała Pani w tej sprawie pismo z dn. 7.12.2018 r.                                                                                                    

Z wyrazami szacunku,                                                                  

mieszkańcy Gminy Tarczyn i inni miłośnicy zwierząt


miłośnicy zwierząt i mieszkańcy Gminy Tarczyn    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam miłośnicy zwierząt i mieszkańcy Gminy Tarczyn do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...