PETYCJA DO GDDKIA W SPRAWIE EKRANÓW AKUSTYCZNYCH WZDŁUŻ OBWODNICY GÓRY KALWARII DK 50 + DK 79

My, niżej podpisani, mieszkańcy terenów przy obwodnicy Góry Kalwarii DK 50 + DK 79 oraz mieszkańcy Gminy Góra Kalwaria zwracamy się do GDDKiA z prośbą o pilne podjęcie działań polegających na poprawieniu efektywności ekranów akustycznych usytuowanych wzdłuż obwodnicy Góry Kalwarii na wysokości ulic w Górze Kalwarii: Batalionu „Zośka”, Zakalwarii, Leśnej oraz ulic: Tęczowej w miejscowości Mikówiec oraz Akacjowej i Puławskiej od numeru 37 do 39 i numer 20, 22 A w miejscowości Kąty. 

Obwodnica została oddana do użytku pod koniec 2019 roku, jej celem miało być odciążenie ruchu samochodowego przez miasto, miała ponadto przynieść kierowcom oszczędność czasu. Tymczasem nam, mieszkańcom terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy,inwestycja ta zgotowała koszmar spowodowany nadmiernym hałasem. Wprawdzie zostały zamontowane ekrany akustyczne, które miały chronić nas przed uciążliwością obwodnicy, ale one absolutnie nie spełniają swojej funkcji! Są zbyt niskie i zostały umieszczone na zbyt krótkim odcinku przy wskazanych wyżej ulicach.

W 2021 roku na zlecenie Gminy Góra Kalwaria został przeprowadzony audyt pomiaru poziomu hałasu przy ulicach Batalionu „Zośka” i Leśnej w Górze Kalwarii oraz Tęczowej w Mikówcu i Akacjowej w Kątach. Z pomiaru tego dokonywanego w porze dnia i nocy jasno wyniknęło, że na odcinku przy ul. Batalionu „Zośka” poziom hałasu przekracza normę, a na pozostałych odcinkach zbliża się do jej granicy. Zaznaczamy przy tym, że od tego czasu minęły 3 lata, a my obserwujemy systematyczny wzrost natężenia ruchu samochodowego na obwodnicy. Z niewiadomych dla mieszkańców przyczyn Gmina w zleceniu pomiarów pominęła ulicę Zakalwaria w Górze Kalwarii oraz Puławską (na wysokości wskazanych powyżej numerów) w miejscowości Kąty, natomiast sytuacja na tym obszarze jest analogiczna.

Z tego względu apelujemy o pilne działania w kierunku POPRAWIENIA EFEKTYWNOŚCI ZAMONTOWANYCH EKRANÓW poprzez podwyższenie istniejących ekranów akustycznych oraz ich przedłużenie tak, by ich działanie objęło dłuższy odcinek wskazanych przez nas terenów położonych przy obwodnicy lub poprzez zastosowanie innych rozwiązań projektowych.

Działania, których domagamy się w niniejszej petycji, są niezbędne, by uchronić mieszkańców przed szkodliwym dla zdrowia, nadmiernym i nieustannym hałasem związanym z funkcjonowaniem obwodnicy DK 50 + DK 79.

 

Do wiadomości:

Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk

Minister Infrastruktury Pan Dariusz Klimczak


Aleksandra Fedynicz-Komosa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Aleksandra Fedynicz-Komosa będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...