Petycja do Ministra Infrastruktury o udostępnienie kładki mostu kolejowego na Wisle w Tczewie

W związku z wykluczeniem komunikacyjnym spowodowanym zamknięciem mostu drogowego na rzece Wiśle między miejscowościami Lisewo Malborskie oraz Tczew, wnioskuję do Ministerstwa Infrastruktury o:

- niezwłoczne udostępnienie pomostów technicznych na moście kolejowym w Tczewie,

- wykonanie odpowiedniej dokumentacji oraz przygotowanie projektu odseparowania pomostów od czynnej linii kolejowej dla zagwarantowania bezpieczeństwa pieszych, oraz ruchu kolejowego,

- wykonania inwestycji w postacji adaptacji istniejących pomostów technicznych oraz odseparowania ich od linii kolejowej,

- udostępnienie tak zaadaptowanych chodników technicznych celem poprawy komunikacji pomiędzy miejscowościami Tczew i Lisewo Malborskie oraz udostępnienie traktu komunikacyjnego jako atrakcyjnej trasy widokowej z widokiem na zabytkowy i od 12 lat nieczynny sąsiadujący z mostem kolejowym most drogowy.

 


most_3.jpg

 

Poniżej kilka faktów dotyczących mostów:

W odpowiedzi na intrpelację poselską nr 39497 Ministerstwo Infrastruktury nie przytoczyło żadnych przeciwskazań prawnych, które uniemożliwiałyby udostępnienie kładki na moście kolejowym celem zapewnienia komunikacji pieszej.

Ponownie, w odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 6403 również żaden przepis nie został przytoczony.

Świadczy to jednoznacznie o tym, że takich przeciwskazań prawnych nie ma. Nie ma też przeciwskazań technicznych, bowiem most kolejowy posiada po obu stronach, wystarczająco oddalone od torowiska pomosty z barierkami zewnętrznymi, które po odgrodzeniu od czynnej linie kolejowej i zabezpieczeniu wejścia na most z obu stron, mogłyby z powodzeniem pełnić funkcję kładek pieszych. Takie rozwiązanie z pewnością w minimalnym choćby stopniu zrekompensowałoby trudności komunikacyjne wynikające z błednej decyzji o zamknięciu mostu drogowego, który jest nieczynny dla ruchu od 12 lat. Dodatkowo należy nadmienić, że remont mostu drogowego od kilku lat stoi pod znakiem zapytania z powodu braku finansowania oraz problemów natury prawnej, gdzie wyraźnie rysuje się konflik na linii administrator mostu - rząd RP. W efekcie cierpi lokalna społeczność, niszczeje zabytkowy most.

most_2.jpg

W mojej ocenie adaptacja i udostępnienie kładki w ciągu mostu kolejowego, to jedyny sposób, na poprawę sytuacji komunikacyjnej dla okolicznych mieszkańców. Nie powinien to być jednocześnie projekt kosztowny i rozwlekły czasowo, co jest szczególnie istotne w kontekście niejasnej sytuacji mostu drogowego.

 

Co ważne, w Polsce istnieją przykłady mostów kolejowych, które są udostępnione również dla ruchu pieszych. Przykłady tych obiektów (m.in. most kolejowy w Krakowie, plany udostępnieni kładki na moście kolejowymw  Toruniu) poddają w wątpliwość argumentację Ministerstwa Infrastruktury by kładki na moście w Tczewie dla ruchu pieszych nie udostępniać.

Jednocześnie chciałbym przypomnieć, że most kolejowy już co najmniej dwukrotnie w swojej historii, pełnił funkcję również przeprawy pieszej (będąc jednocześnie czynnym mostem kolejowym), a było to w czasie okupacji oraz po IIWŚ. Ostatni raz pełnił taką funkcję całkiem niedawno, bo do momentu przesunięcia przęseł ESTB z mostu kolejowego na most drogowy, czyli do lat 70-tych XX wieku. Istniała wówczas kładka, którą przechodziło się na most kolejowy by dalej dojść nim do Tczewa.

 

most_1.jpg

 

Niniejszą petycję złożę na ręce Ministra Infrastrukruty oraz Premiera RP.

 

Michał


Michał Romański    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Michał Romański będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...