Petycja do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o pomoc Agentom Turystycznym i Organizatorom Turystyki oraz Pilotom, Przewoźnikom i Przewodnikom w sytuacji finansowej spowodowanej koronawirusem

Szanowny Panie Premierze, 

 w dobie zagrożenia epidemią koronawirusa Covid-19, my jako branża turystyczna jesteśmy narażeni na ogromne straty finansowe. Branża przetrwała wiele z ciężkich sytuacji, ale jeszcze żadna nie była tak krytyczna jak ta, z którą się aktualnie spotkaliśmy. Wszelkie instytucje jak UOKIK, GIS etc., odradzają wyjazdów i radzą zwroty kosztów klientom. Klienci żądają zwrotów na podstawie art. 47 "Ustawy o Turystyce" - Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystcznych.Wszystkie w/w instytucje uważają, że my Organizatorzy Turystyki i Agenci powinniśmy zwracać pieniądze. A my pytamy – skąd je mamy wziąć oraz NA JAKIEJ PODSTAWIE ZWRACAĆ!. Przeloty i hotele są opłacone z góry, nam nikt poniesionych kosztów nie zwróci.  Musimy utrzymać pracowników, biura etc., do czasu uspokojenia się sytuacji na świecie NIE POMAGA NAM W TYM lekkie podejście urzędników. Taka sytuacja może spowodować zupełne załamanie branży turystycznej - szczegónie w sektorze małch firm w kraju oraz masowe zwolnienia pracowników. Branża nigdy nie prosiła najwyższych władz kraju o pomoc, ale teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy musimy pierwszy raz zaapelować do Pana Premiera o zwrócenie uwagi na nasz niebagatelny problem.   Dlatego prosimy o podjęcie szczególnych środków w w/w przypadkach i pomoc nam Organizatorom i Agentom Turystycznym, Przewodnikom, Przewoźnikom oraz Pilotom.  Prosimy o finansowe wsparcie w przypadku konieczności odwoływania imprez turystycznych bez możliwości zwrotu kosztów przez przewoźników i hotelarzy, oraz o wsparcie przy przekazywaniu przez UOKIK oraz GIS informacji.  Ufamy, że spojrzy Pan na nasz problem i pomoże nam wybrnąć z tej trudnej sytuacji.

 

Z Uszanowaniem Agenci Turystyczni i Organizatorzy Turystyki


Alina Dybaś-Grabowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Alina Dybaś-Grabowska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...