Petycja do Premiera Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!

Jako długoletni pastorzy i duszpasterze usługujący w różnych kościołach protestanckich, zwracamy się do Pana z petycją, w której prosimy o zniesienie obecnych restrykcji w sprawie zgromadzeń wspólnot kościoła w Polsce. W tym trudnym dla wszystkich czasie ludzie są spragnieni doświadczenia Kościoła, wspólnej modlitwy i wzajemnej pomocy. Przez ostatnie tygodnie wielokrotnie pomagaliśmy wielu ludziom. Ludzie potrzebują dzisiaj w szczególny sposób duchowego i psychicznego wsparcia. Uważamy, że nikt nie ma prawa pozbawiać ludzi tego rodzaju pomocy i wsparcia, a nasz kraj potrzebuje dzisiaj, jak nigdy, obywateli przygotowanych do ciężkiej pracy i podniesienia Polski z ruiny gospodarczej i społecznej. Szanujemy polskie prawo, dbamy o członków naszych kościołów i rozumiemy trudną zdrowotną sytuację, ale trudno nam zrozumieć i zaakceptować niektóre decyzje; wydają się one bowiem niezrozumiałe. Życzymy Panu Bożej mądrości i pełni Bożego błogosławieństwa.


Pastor Bartłomiej Szymon Kurylas / Pastor Andrzej Cyrikas / Pastor Sławomir Ciesiółka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Pastor Bartłomiej Szymon Kurylas / Pastor Andrzej Cyrikas / Pastor Sławomir Ciesiółka będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...