Petycja do Prezydenta Szczecina i Wydziału Oświaty w sprawie bojkotu podręcznika Roszkowskiego do przedmiotu Historia i Teraźniejszość

Apel do Prezydenta Szczecina i Wydziału Oświaty   Szanowni Państwo, W zawiązku z publikacją podręcznika do nowopowstałego przedmiotu „Historia i Teraźniejszość” autorstwa profesora Roszkowskiego apelujemy do bojkotu tego podręcznika przez wszystkie publiczne szkoły ponadpodstawowe w Szczecinie. Podręcznik zawiera treści, które nie są absolutnie akceptowalne we współczesnym europejskim, jak i światowym, społeczeństwie i jako takie, niedopuszczalnym jest zapoznawanie z nimi polskiej młodzieży. Wśród naszych szczecińskich uczniów mamy dzieci poczęte metodą in vitro. Przedmiotowy podręcznik narusza w każdym wymiarze dobro tych dzieci oraz ich rodziców i rodziny, określając je jako „produkt z hodowli”. Jest to niewiarygodnie krzywdzące i może prowadzić zarówno do konfliktów w szkole, ostracyzmu, jak i zaburzyć poczucie własnej wartości i poczucie bezpieczeństwa tychże dzieci. Przypominamy, iż to dzięki zarządzeniu Pana Prezydenta Piotra Krzystka, Szczecin jako jedno z niewielu polskich miast realizuje miejski program leczenia bezpłodności metodą in vitro. Dlatego nie wyobrażamy sobie, ażeby w mieście, które umożliwiło swoim mieszkańcom dostęp do tej metody, dzieci poczęte przy pomocy in vitro miałby by być obecnie stygmatyzowane w publicznych szkołach. Jest to nieludzkie, całkowicie pozbawione empatii i szacunku do drugiego człowieka, a nadto charakteryzuje się niekonsekwencją w polityce miasta. Ponadto, podręcznik zawiera wiele innych kontrowersyjnych treści, które są nie tylko są oderwane od rzeczywistości, a wręcz ją wykoślawiają i stanowią kłamliwą indoktrynację młodzieży. Treści te są wyłącznie opinią autora, a nie nauką i wskazują na jego, eufemistycznie rzecz ujmując, nieznajomość poruszanych w książce zagadnień. I tak profesor Roszkowski np. przyrównuje feministki do nazistek (!). Istotnym jest, że wśród uczniów w naszym mieście, którzy będą się uczyć z przedmiotowego podręcznika, są dzieci właśnie szczecińskich feministek. Czy mają się one uczyć, że ich matki to nazistki jako aktualizacja hitlerowskich doktryn? Szczecińskie feministki to również nauczycielki, które od 2016 roku protestują na ulicach miast przeciwko odbieraniu kobietom prawa do decydowania o własnym ciele. Czy mają one uczyć o rzekomo swoim nazizmie? W 2016 roku rząd PiS zaostrzył prawo aborcyjne, skazując kobiety na niepotrzebne cierpienie, a nawet śmierć w przypadku ciąży z wadami letalnymi płodu. 2 listopada 2020 roku Rada Miasta Szczecin przyjęła stanowisko ,,Szczecin wspiera kobiety’’. Był to znak solidarności z kobietami - feministkami, które protestowały na ulicach miast w związku z zaostrzeniem prawa aborcyjnego. Teraz dzieci tych kobiet wyniosą ze szkoły, że ich matki są nazistkami. Taki stan rzeczy jest niemożliwy do zaakceptowania i stanowiłoby ponownie podkreślenie niekonsekwencji w polityce miasta. Podręczniki z zasady muszą być neutralne światopoglądowo i przedstawiać fakty naukowe czy historyczne, nie zaś archaiczną opinię starszego pana na temat współczesnego świata. Tymczasem podręcznik do HiT-u krytykuje i szkaluje każdy przejaw indywidualizmu do tego stopnia, że w podręczniku znalazła się również krytyka osób, które słuchają takich wykonawców jak Nick Cave czy Metallica, a to, co świat kategoryzuje jako muzykę, prof. Roszkowski subiektywnie definiuje jako „hałas”. Młodzi ludzie bardzo mocno pokazują przywiązanie do wybranej muzyki / subkultury. Często reprezentuje ona ich światopogląd w wieku dorastania (a czasem i w wieku dorosłym). Dlaczego zatem mamy pozwolić na piętnowanie ich w tak wrażliwym okresie rozwoju? Dlaczego mamy pozwolić, aby treści zawarte w podręczniku prowadziły do wielu konfliktów, prześladowań i wykluczeń? Można śmiało powiedzieć, że podręcznik zachęca do nienawiści i może degenerować charaktery młodych ludzi. Z perspektywy ogromnej liczby pedagogów i psychologów podręcznik ten jest niedopuszczalny i nie powinien nigdy wejść do szkół. Szkoły realizując podstawę programową nie muszą opierać się na podręcznikach. Mogą używać własnych źródeł. Wiele miast zapowiedziało już bojkot haniebnego podręcznika. Dlatego apelujemy do Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, Wice Prezydent Lidii Rogaś, Wydziału Oświaty o wydanie jasnych wytycznych dla wszystkich Dyrektorów szkół ponadpodstawowych oraz do nauczycieli przedmiotu HiT o zrezygnowanie ze stosowania podręcznika autorstwa profesora Roszkowskiego, które zaleca Ministerstwo Oświaty. Apelujemy o zbojkotowanie podręcznika, tak żeby nie trafił on w mury szczecińskich szkół. Apelujemy, aby chronić szczecińską młodzież przed średniowieczną indoktrynacją i fundamentalistyczną ideologią hejtu. Apelujemy, by polityka miasta była spójna i konsekwentna w oparciu o jej dotychczasowy progresywny poziom na miarę Europy, a nie Rosji.


Strajk Kobiet Szczecin    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Strajk Kobiet Szczecin do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...