Petycja do Rady Gminy Obrowo ws. nadania Tarasowi nad Wisłą w Łęgu-Osieku im. Michała Kokota

Rada Gminy Obrowo
Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji

Sylwia Lisińska

Non omnis moriar – nie wszystko umrze – ta łacińska sentencja stała się w ostatnich dniach w gminie Obrowo przedmiotem smutnej i zupełnie niepotrzebnej debaty. Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, po wielu latach z dnia na dzień wyszedł bowiem z propozycją zmiany nazwy Tarasu widokowego w Łęgu-Osieku. Dotychczasowa zwyczajowa nazwa Tarasu im. Michała Kokota ma zostać zastąpiona nową, być może tą wskazaną przez wójta Wieczyńskiego, który chciałby nazwy „TARAS WIDOKOWY TWÓRCÓW LUDOWYCH GMINY OBROWO”. Abstrahując od wszelkich pobudek my niżej podpisani stanowczo protestujemy przeciw planom zmiany nazwy i zwracamy się do Rady Gminy Obrowo aby podjęła uchwałę o nadaniu Tarasowi nad Wisłą w Łęgu-Osieku oficjalnej nazwy „Taras Widokowy im. Michała Kokota”.

Świętej pamięci Michał Kokot, to człowiek niezwykle zasłużony dla osieckiej ziemi. Artysta fotografik, fotoreporter, malarz, poeta i muzyk, twórca instalacji, happener i performer, historyk, wszechstronnie uzdolniony, pełen pasji dla sztuki i życzliwości dla ludzi. Spuścizna, którą pozostawił nam Michał Kokot jest wyjątkowa. W 1987 r. ukazał się jego tomik poezji Osiecka studnia. Zbiór jest wyborem utworów poetyckich z „lirycznego dziennika” artysty, prowadzonego przez dziesięciolecia. W latach osiemdziesiątych Michał Kokot powołał w Osieku grupę poetycką Wiąz, do której należeli miejscowi i toruńscy poeci. W latach 1987-2008 pracował jako nauczyciel w osieckiej szkole podstawowej. Michał Kokot stawał się animatorem ruchu kulturalnego ziemi dobrzyńskiej. Od 1986 r. w ich osieckim domu, działała jedyna w kraju Wiejska Galeria Fotografii i Malarstwa Okiennica. W tym samym roku Michał Kokot był inicjatorem powołania Osieckiego Stowarzyszenia Kultury Ludowej. W latach 1999-2010 grał w Kapeli Ludowej Rodziny Kamińskich, w 2007 r. stał się współtwórcą osieckiego przeglądu kapel weselnych. Od 2008 r. do końca swych dni był koordynatorem ds. kultury w gminie Obrowo. Michał Kokot jest autorem kilkunastu indywidualnych wystaw fotografiki, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych polskiej fotografii artystycznej w kraju i za granicą. Jego prace znalazły się w kolekcjach muzealnych i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. To tylko krótkie przypomnienie działalności Śp. Michała Kokota[1].

11665690_10205600901279284_5546129257009651960_n.jpg

fot. Krzysztof Strzelecki

Mając na uwadze powyższe oraz liczne głosy mieszkańców gminy Obrowo, w przeświadczeniu, że non omnis moriar – nie wszystko umrze konieczne jest zachowanie całościowego obrazu spuścizny artystycznej Michała Kokota dla przyszłych pokoleń, nie tylko w sferze galerii, literatury, albumów, ale także w sferze otoczenia przyrodniczego, które było, jest i będzie inspiracją. Ponieważ Rada Gminy Obrowo powinna stać na straży dziedzictwa kulturowego i pamięci pokoleń apelujemy, aby przyjmując uchwałę nadać Tarasowi Widokowemu nad Wisłą w Łęgu-Osieku im. Michała Kokota.

z poważaniem,
niżej podpisani:

[1] https://woak.torun.pl/artykul/michal-kokot-miejsce-dla-artysty/


Krzysztof Strzelecki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Krzysztof Strzelecki do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...