Petycja do Rady Miasta Kołobrzeg, w sprawie zmiany uchwały dzierżawy terenu pod Sunrise Festiwal

My Mieszkańcy Miasta Kołobrzeg oraz Sympatycy Sunrise Festival:  

Na podstawie ustawy z 11.07.2014 o petycjach (Dz.U.2018poz. 870) wnosimy od podjęcie działań dla zmiany:  

Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 7.10.2020 w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 9 lat części działek o numerach: 1, 4/37, 4/38, 4/227, 4/233 obr. 8 o łącznej powierzchni 49.484 ha, położonych w Kołobrzegu - Podczele.    

 

Przez 17 lat, Krzysztof Bartyzel oraz agencja MDT Production wypracowała markę Festiwalu bez przesady można powiedzieć, że znaną na całym świecie a co za tym idzie także nasze drogie Miasto Kołobrzeg. Kołobrzeg oraz Sunrise Festival znalazł się na mapie festiwalowej muzyki klubowej nie tylko w Polsce, ale także na świecie, na którym trzeba być. To w konsekwencji powoduje, że na kilka dni w ciągu lata przyjeżdża kilka tysięcy ludzi, którzy przynoszą do kasy nie tylko miasta, ale również prywatnych przedsiębiorców dziesiątki tysięcy złotych.  

Przez wiele lat festiwal odbywał się w Amfiteatrze przy ulicy Fredry, gdzie przerósł możliwości organizacyjne tegoż miejsca. Krzysztof Bartyzel w odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie ludzi chętnych przyjechać i bawić się w naszym mieście postanowił wynegocjować i wydzierżawić teren po byłym lotnisku w Podczelu. Ta dzierżawa była wielokrotnie omawiana nie tylko przez RM Kołobrzeg, ale również Radę Osiedla Podczele, tak aby każdy mógł zapoznać się z planami, ale również zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia. Dzierżawa owa została podpisana 23.04.2019 na okres wieloletni (3 lat).  

 

Na XXVIII Posiedzeniu Rady Miasta Kołobrzeg 7ego października 2020, przedstawiono projekt uchwały z autopoprawką Pani Prezydent Anną Mieczkowską, w której organizator zwracał się z prośbą o przedłużenie dzierżawy na okres kolejnych 9 lat, motywuje to ‘’globalnym kryzysem związanym z pandemią COVID-19 w wyniku czego wprowadzone zostały ograniczenia i zakazy dla organizatorów imprez masowych, co spowodowało konieczność wdrożenia procedur zwrotów ponad 65% wpływów ze sprzedanych biletów. Aktualnie obowiązująca 3 - letnia umowa dzierżawy oraz konieczność wstrzymania działalności w roku 2020 uniemożliwiła przeprowadzenie zaplanowanej na ten okres czasu inwestycji oraz zwrotu poczynionych nakładów w związku z odwołaniem 2 edycji festiwalu w tym miejscu. W zawiązku z obecną sytuacją, aktualny Dzierżawca jako organizator największego festiwalu w województwie zachodniopomorskim i jednego z najpopularniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce prosi o pomoc finansową oraz wsparcie w sprawie przedłużenia umowy. Długoletnia dzierżawa pozwoliłaby producentowi zaplanować i nadać bieg wielu wydarzeniom, optymalnie przeprowadzić szereg inwestycji na zajmowanym terenie, które będą niosły za sobą duży ekwiwalent reklamowy dla miasta Kołobrzeg.’’   Organizator przedstawił też wstępny plan wydarzeń, które chciałby zorganizować na terenie które jest przedmiotem dzierżawy:  

  1. Koniec maja / początek czerwca. Zlot motocyklowy z prawdziwego zdarzenia pod szyldem Harley-Davidson / Yamaha / Ducatti. Spodziewana bardzo duża ilość zagranicznych gości. Pokazy sprzętu / Małe Targi / Panele, koncerty / występy gwiazd motocyklowych. Czas trwania: weekend 2/3 dni.  
  2. Zlot samochodowy połowa czerwca. Wyścig na 1/4 mili - wpisany do rejestru wyścigów NESCAR - trybuny - wyścig objęty patronem TV. Sam zlot w formie wielkiego pikniku z relacją z każdej ze scen. Pokazy dealerów samochodowych, ciężarowych i innych koncerty / występy okolicznościowe czas trwania: weekend 2 dni.
  3. Koniec czerwca / początek lipca Wielka impreza inaugurująca lato - kilka zespołów z Polski / jeden duży zagraniczny / kilka scen / rodzajów muzyki. Rock / POP / Hip-Hop / Reggae / Disco polo / scena główna koncertowa. Wielki piknik z pokazami balonowymi - gwiazda wieczoru na dużym formacie, impreza 2 dniowa.
  4. Koniec lipca Sunrise Festival - kolejna edycja festiwalu.
  5. Połowa sierpnia 15/16 sierpnia Koncert dużej gwiazdy lub Piknik w stylu OctoberFest.
  6. Cavaliada - koniec sierpnia (zaraz po Janowie Podlaskim) Pride of Poland
  7. "Turniej miast"    

Niestety, RM Kołobrzeg nie przychyliła się do zaproponowanego okresu dzierżawy i poprzez poprawkę klubu Nowy Kołobrzeg zmieniono i przegłosowano przedłużenie okresu dzierżawy do roku 2024. Decyzje tą motywowano brakiem projektu zagospodarowania przestrzennego tego terenu i chęcią ustalenia takowego i na podstawie którego po zakończeniu okresu dzierżawy ogłosić przetarg. Jest to sytuacja, w której obecny dzierżawca Krzysztof Bartyzel i jego agencja mogą ponieść wielotysięczne koszty z tytułu inwestycji nie gwarantując mu przedłużenia dzierżawy w postaci przetargu.  

W czwartek 8.10.2020 na konferencji prasowej, organizator Krzysztof Bartyzel ogłosił, że w związku podjęciem przez RM takiej a nie innej uchwały, on nie podpisze nowej umowy i 3 edycja na nowym terenie będzie ostatnią edycją Sunrise Festival w Kołobrzegu. Organizator tym samym wstrzymuje w 100% inwestycje związane z rozbudową tego festiwalu z oczywistych przyczyn.  

My jako mieszkańcy Miasta Kołobrzeg oraz sympatycy tego wydarzenia nie możemy biernie przyglądać się jak radni miasta Kołobrzeg pozbawiają nas tak ważnego wydarzenia jakim jest Sunrise Festival poprzez swoją nieodpowiedzialną politykę. Miasto Kołobrzeg od wielu lat zabiega o różne wydarzenia, które pokazywałyby nasze miasto w jak najlepszym świetle, nie ma już otwarcia lata, które co roku odbywało się z wielką pompą na plaży centralnej, nie mamy żadnej imprezy, która chociaż w porównywalnym stopniu promowałaby Kołobrzeg tak jak robił to nasz mieszkaniec i organizator SF Krzysztof Bartyzel.    

Dlatego domagamy się, aby Rada Miasta Kołobrzeg zmieniła swoją karkołomną decyzję, przedłużyła okres dzierżawy na kolejne 9 lat a w tym czasie co nie stoi na przeszkodzie, przez kolejne kilkanaście lat zastanawiać się co zrobić z terenem w Podczelu. Przy całym szacunku dla RM, Krzysztof Bartyzel po 18 latach pokazał, że on potrafi dotrzymać słowa.

Czego nie można powiedzieć o niektórych członkach Rady Miasta.

Mamy nadzieję, że ta petycja również wywoła dyskusję na temat transparentności działań Rady i wytycznymi jakimi się kierują. 


Krystian Brzezowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Krystian Brzezowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook