Petycja do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wzmocnienia obrony granicy z Białorusią oraz zgody na użycie broni palnej

**Petycja do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wzmocnienia obrony granicy z Białorusią oraz zgody na użycie broni palnej**

 

Szanowny Panie Premierze,

Szanowni Członkowie Rady Ministrów,

Szanowni Posłowie i Senatorowie,

 

My, niżej podpisani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie w związku z obecną sytuacją na granicy z Białorusią. W obliczu narastających napięć oraz licznych prób nielegalnego przekroczenia naszej granicy przez grupy migrantów wspierane przez reżim białoruski, czujemy się zagrożeni i zaniepokojeni o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich.

 

Ostatnie wydarzenia, w tym tragiczna śmierć polskiego żołnierza zaatakowanego nożem przez nielegalnego imigranta, pokazują, że zagrożenie na naszej wschodniej granicy jest realne i wymaga natychmiastowych, zdecydowanych działań. Społeczeństwo oczekuje skutecznej ochrony oraz zapewnienia bezpieczeństwa na całym terytorium kraju.

 

W związku z powyższym, apelujemy o podjęcie następujących działań:

 

1. **Wzmocnienie obecności służb mundurowych na granicy** – Zwiększenie liczby funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz Wojska Polskiego, którzy będą pełnili służbę na granicy, aby zapewnić jej nienaruszalność oraz skutecznie odpierać próby nielegalnych przekroczeń.

 

2. **Lepsze wyposażenie i szkolenia dla służb granicznych** – Zapewnienie naszym funkcjonariuszom nowoczesnego sprzętu, technologii oraz regularnych szkoleń, które umożliwią skuteczne wykonywanie ich obowiązków.

 

3. **Budowa dodatkowych umocnień granicznych** – Stworzenie fizycznych barier, które utrudnią nielegalne przekraczanie granicy, takich jak płoty, zapory czy systemy monitoringu.

 

4. **Zacieśnienie współpracy międzynarodowej** – Współpraca z sojusznikami z Unii Europejskiej oraz NATO w celu wspólnego przeciwdziałania zagrożeniom oraz koordynacji działań na rzecz ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej.

 

5. **Kampanie informacyjne dla obywateli** – Informowanie społeczeństwa o podejmowanych działaniach na rzecz ich bezpieczeństwa oraz udzielanie wskazówek, jak reagować w sytuacjach kryzysowych.

 

6. **Użycie broni palnej przez służby graniczne** – Wyrażenie zgody na użycie przez służby graniczne broni palnej w przypadku prób siłowego przekroczenia granicy przez agresywne grupy, szczególnie w sytuacjach, gdzie zagrożone jest życie i zdrowie naszych funkcjonariuszy oraz obywateli. Taka decyzja powinna być podejmowana w ostateczności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przy zachowaniu wszelkich możliwych środków ostrożności.

 

Naszym wspólnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochrona integralności naszego kraju. Wierzymy, że podjęcie wymienionych działań pozwoli skutecznie przeciwdziałać obecnym zagrożeniom i przywróci poczucie bezpieczeństwa w naszym społeczeństwie.

 

Z wyrazami szacunku,

Obywatelski Ruch Obrony oraz niżej podpisani obywatele.

 


Obywatelski Ruch Obrony    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Obywatelski Ruch Obrony będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...