PETYCJA DO SEJMU RP ORAZ RADY MINISTRÓW W SPRAWIE SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ

Szczecin, dnia 23 października 2021 roku      

 

SKM.jpg

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

ePUAP    

 

PETYCJA

Działając na podstawie art. 2 ustawy o petycjach w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Sejmu, my mieszkańcy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, zwracamy się do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęcie rezolucji wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia zdecydowanych i natychmiastowych działań zmierzających do realizacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej do końca obecnej perspektywy unijnego budżetu.  

 

UZASADNIENIE

„Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” w ramach działania 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 ma fundamentalne i strategiczne znaczenie dla funkcjonowania systemu transportu zbiorowego w Szczecinie i jego obszarze metropolitalnym. To niezwykle ważny projekt społeczny, który wpłynie na rozwój regionu.

Celem projektu jest utworzenie nowoczesnego systemu transportowego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, opartego na kolei aglomeracyjnej, uzupełnionego o linie autobusowe, które przejmą funkcję dowozowo  -odwozową do i z powstałych węzłów przesiadkowych, a także o linie tramwajowe. Szczecińska Kolej Metropolitalna będzie głównym środkiem dowozowym do większych miast w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, spajającym cały ten obszar. Utworzenie węzłów przesiadkowych, łączących różne gałęzie transportu z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą, zwiększy rolę transportu publicznego w relacji do transportu indywidualnego. Projekt zwiększy ilość pasażerów kolei miejskiej na obszarze aglomeracji i przyczynia się do zmniejszenia ruchu samochodowego w tym obszarze.

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji to 783 663 956,32 złotych, z czego wysokość dofinansowania wynosi 512 213 858,92 złotych.

Samorządy odpowiadają za budowę infrastruktury węzłów przesiadkowych przy przystankach i stacjach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Inwestycje prowadzone przez samorządy toczą się zgodnie z harmonogramem. Ogromnym problemem i zagrożeniem dla realizacji całego projektu jest część za którą odpowiada państwowa spółka PKP PLK.

Rzeczona spółka ogłosiła przetarg na modernizację linii kolejowych i wybrała wykonawcę - spółkę Trakcja. Zaznaczyć przy tym trzeba, że modernizacja linii kolejowych ma kapitalne znaczenie dla realizacji całego projektu, bowiem wartość tego zadania wynosi ponad 600 mln zł.

Z pisma Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2021 roku wynika, że realizacja inwestycji za którą odpowiada państwowa spółka jest wysoce zagrożona. Prezydent wskazał, że istnieje „krytyczne” ryzyko dla powodzenia całego projektu, a powodem powyższego są opóźnienia ze strony PKP PLK.

Niemniej, jeszcze istnieje możliwość uratowania projektu, jednak konieczne jest natychmiastowe przyjęcie planu naprawczego i przystąpienie do realizacji koniecznych prac. Dotychczasowe apele okazały się bezskuteczne, stąd konieczne jest podjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rezolucji wzywającej Radę Ministrów do podjęcia zdecydowanych i natychmiastowych działań zmierzających do realizacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej do końca obecnej perspektywy unijnego budżetu.

Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, powiedział, że silny Szczecin i silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. Istotne są jednak realne czyny, a nie słowa. Bez wątpienia realizacja Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej to kluczowy element budowy silnego i dumnego Szczecina oraz Pomorza Zachodniego, stąd konieczne jest podjęcie pilnych działań mających na celu uratowanie projektu.

Z projektem rezolucji do Sejmu RP może wystąpić Komisja ds. Petycji.

Bacząc na powyższe, wnosimy jak na wstępie.  

Mieszkańcy Szczecina      

 

***

 

Szczecin, dnia 23 października 2021 roku    

 

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

ePUAP    

 

PETYCJA

Działając na podstawie art. 2 ustawy o petycjach, my mieszkańcy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, zwracamy się do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie zdecydowanych i natychmiastowych działań zmierzających do realizacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej do końca obecnej perspektywy unijnego budżetu.  

 

UZASADNIENIE

„Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” w ramach działania 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 ma fundamentalne i strategiczne znaczenie dla funkcjonowania systemu transportu zbiorowego w Szczecinie i jego obszarze metropolitalnym. To niezwykle ważny projekt społeczny, który wpłynie na rozwój regionu.

Celem projektu jest utworzenie nowoczesnego systemu transportowego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, opartego na kolei aglomeracyjnej, uzupełnionego o linie autobusowe, które przejmą funkcję dowozowo  -odwozową do i z powstałych węzłów przesiadkowych, a także o linie tramwajowe. Szczecińska Kolej Metropolitalna będzie głównym środkiem dowozowym do większych miast w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, spajającym cały ten obszar. Utworzenie węzłów przesiadkowych, łączących różne gałęzie transportu z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą, zwiększy rolę transportu publicznego w relacji do transportu indywidualnego. Projekt zwiększy ilość pasażerów kolei miejskiej na obszarze aglomeracji i przyczynia się do zmniejszenia ruchu samochodowego w tym obszarze.

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji to 783 663 956,32 złotych, z czego wysokość dofinansowania wynosi 512 213 858,92 złotych.

Samorządy odpowiadają za budowę infrastruktury węzłów przesiadkowych przy przystankach i stacjach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Inwestycje prowadzone przez samorządy toczą się zgodnie z harmonogramem. Ogromnym problemem i zagrożeniem dla realizacji całego projektu jest część za którą odpowiada państwowa spółka PKP PLK.

Rzeczona spółka ogłosiła przetarg na modernizację linii kolejowych i wybrała wykonawcę - firmę Trakcja. Zaznaczyć przy tym trzeba, że modernizacja linii kolejowych ma kapitalne znaczenie dla realizacji całego projektu, bowiem wartość tego zadania wynosi ponad 600 mln zł. Z pisma Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2021 roku wynika, że realizacja inwestycji za którą odpowiada państwowa spółka jest wysoce zagrożona. Prezydent wskazał, że istnieje „krytyczne” ryzyko dla powodzenia całego projektu, a powodem powyższego są opóźnienia ze strony PKP PLK.

Niemniej, jeszcze istnieje możliwość uratowania projektu, jednak konieczne jest natychmiastowe przyjęcie planu naprawczego i przystąpienie do realizacji koniecznych prac. 

Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, powiedział, że silny Szczecin i silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. Istotne są jednak realne czyny, a nie słowa. Bez wątpienia realizacja Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej to kluczowy element budowy silnego i dumnego Szczecina oraz Pomorza Zachodniego, stąd konieczne jest podjęcie pilnych działań mających na celu uratowanie projektu.

Bacząc na powyższe, wnosimy jak na wstępie.  

Mieszkańcy Szczecina      

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Igor Podeszwik do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...