Petycja do władz Wrocławia w obronie Wyspy Słodowej i kamienicy na Wyspie

 

WYSPA SŁODOWA - OTWARTA PRZESTRZEŃ DLA WOLNOŚCI I KULTURY

Nie dla prywatyzacji Wyspy!
Tak dla kultury i wolności na Wyspie!

 Wyspa Słodowa to unikatowe miejsce, znajdujące się w sercu Wrocławia, tak bardzo wyróżniające się pośród krajobrazów innych miast. Jest to jednocześnie miejsce posiadające autonomię w swoim DNA - odizolowane od reszty miasta meandrami Odry. Adres Wyspa Słodowa 7 to także jedyna na wyspie kamienica, która ostała się z obecnej tam przed wojną gęstej zabudowy.

Wyspa Słodowa 7 to budynek, którego potencjał zostanie wykorzystany, jeśli trafi w ręce mieszkańców miasta, z pomysłem zagospodarowania tej przestrzeni na działania społeczne i kulturalne.

Wyspa Słodowa 7 powinna służyć jako prawdziwe laboratorium kultury, miejsce dla oddolnych inicjatyw obywatelskich.

Wyspa Słodowa zagrożona jest sprywatyzowaniem - nie chcemy jej stracić. Gmina wystawiła na sprzedaż kamienicę na Wyspie Słodowej 7, z przeznaczeniem jej na ekskluzywne apartamenty dla nielicznych. A stąd już tylko krok do stworzenia zamkniętej enklawy.

Wyspa Słodowa to wyjątkowa przestrzeń, która służyła dotychczas jako faktyczne miejsce spotkań, tymczasem dostęp do niej jest systematycznie ograniczany: zrezygnowano z organizacji dużych koncertów (do czego Wyspa została wcześniej przystosowana), wejście na Wyspę w nocy jest niemożliwe (to przejaw niepokojącej tendencji zamykania i grodzenia przestrzeni miejskiej).

Kierując się troską o przyszłość Wyspy Słodowej popieram pomysł stworzenia tam centrum społecznego i gwarancji zachowania wolnej przestrzeni Wyspy dla wszystkich.

* * *

Grupa Inicjatywna Wyspa Słodowa 7

https://www.facebook.com/wyspaslodowa7


Grupa Inicjatywna Wyspa Słodowa 7    Skontaktuj się z autorem petycji