Petycja do Wojewody Dolnośląskiego - Stop budowie showroomu sztukaterii gipsowej na ulicy Akacjowej w Tyńcu Małym

Tyniec Mały, 29-09-2023

Sz. P. Jarosław Obremski

Wojewoda Dolnośląski

 Cicha i spokojna ulica Akacjowa w Tyńcu Małym może w najbliższym czasie stać się dzielnicą przemysłową! Wójt Gminy Kobierzyce wydał spółce Wrobud-Zabytki SP z o. o. zgodę na wybudowanie zjazdu publicznego z ulicy Akacjowej na niezabudowaną dotąd działkę przy cmentarzu. Spółka Wrobud-Zabytki we wniosku o zgodę na wykonania wjazdu załączyła projekt budynku o znacznie mniejszej powierzchni. Z kolei Starostwo Powiatowe we Wrocławiu wydało pozwolenie na budowę dwukondygnacyjnego obiektu o powierzchni zabudowy 192m2. Starostwo nie zadbało przy tym o staranne sprawdzenie poprawności dokumentacji, w tym kwestii przyłączy do kanalizacji i odwodnienia. Gmina Kobierzyce wydając pozwolenie na zjazd na zakręcie ulicy Akacjowej i zgadzając się na budowę przedsiębiorstwa w środku spokojnego osiedla kompletnie nie wzięła sobie do serca bezpieczeństwa blisko 50 dzieci, które mieszkają tylko w najbliższym sąsiedztwie. Gmina za nic ma fakt, iż ulica Akacjowa jest wąska, bez chodnika i jest drogą, na której nie ma miejsca dla minięcia się 2 aut osobowych, a w dodatku jest to droga do szkoły dla naszych dzieci.  Ulica ta jest też miejscem spacerów okolicznych mieszkańców, którzy z racji braku wielu innych terenów spacerowych w Tyńcu Małym mogą spacerować wyłącznie po osiedlowych ulicach oraz nielicznych chodnikach. Jesteśmy głęboko obrzeni taką postawą naszych włodarzy.

Firma Wrobud-Zabytki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościuszki "specjalizuje się w kompleksowej konserwacji i rekonstrukcji obiektów zabytkowych, elewacji ceglanych i sztukatorskich, klatek schodowych, malowideł, stiuków." Oficjalnie spółka twierdzi, że projektowany obiekt będzie jedynie SHOWROOMEM i nie będzie stanowił zagrożenia dla mieszkańców. Jednak jaki klient oczekujący remontu swojego zabytku potrzebuje showroomu? Czy firma planuje zbudować galerię sztukaterii? NIE! Firma potrzebuje zaplecza do produkcji i renowacji sztukaterii z budynków klientów, a nazwa showroom pojawiła się w projekcie dopiero po wykazaniu, że słowo "pracownia" jest niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. W projekcie inwestycji znajduje się garaż, który wyraźnie wskazuje, iż wbrew swoim zapewnieniom rzeczywistą intencją inwestora jest znaczące zwiększenie ruchu ciężarowego na ulicy Akacjowej! Tym samym inwestycja jest niezgodna z planem zagospodarowania przestrzennego, który zabrania wszelkich inwestycji oraz prowadzenia działalności, których negatywne oddziaływanie może przekroczyć granice nieruchomości. Jednocześnie wg planu ustala się zakaz lokalizacji (...) zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich, a taką właśnie działalność inwestor przeniesie do Tyńca Małego z wynajmowanej nieruchomości w Gniechowicach. 

Starostwo powiatowe w swojej decyzji zgodziło się z inwestorem, że ruch samochodowy generowany przez 3 pracowników oraz do 20 klientów inwestora dziennie nie będzie uciążliwy. Jako mieszkańcy Tyńca Małego całkowicie nie zgadzamy się z takim stwierdzeniem! Przeciwnie, taki ruch samochodów jest  wysoce uciążliwy, ponieważ oznacza to iż tylko w godzinach dziennych wąską ulicą Akacjową będzie się odbywać dodatkowo co najmniej 46 przejazdów dziennie. Już tylko te 46 przejazdów dziennie oznacza dodatkowe od 3 do 6 przejazdów samochodów ciężarowych na godzinę na ulicy naszego osiedla! Jednak inwestor w tej ilości nie zawarł ilości przejazdów dostawców inwestora oraz usługodawców. Rzeczywisty wzrost ruchu na osiedlu będzie zatem znacznie większy i tylko ta jedna nieruchomość będzie generowała taki sam ruch drogowy jak wszystkie domy przy ulicy Jesionowej razem wzięte! 

Wzmożony ruch generowany przez przedsiębiorstwo, jego klientów i dostawców będzie stanowił nie tylko zakłócenie spokoju Tyńczan, ale również zagrożenie dla ich bezpieczeństwa! Statystycznie zatem każde z dzieci mieszkających na osiedlu będzie codziennie narażone na ryzuko utraty zdrowia i życia na ulicy Akacjowej. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego zjazdu znajdują się wyjazdy z dwóch posesji, wyjazd z cmentarza, parking cmentarza  i zakręt, brak jest natomiast chodnika! Zabudowa i ogrodzenie działki, a przez to ograniczenie widoczności stworzą natomiast warunki do powtórzenia tragicznego wypadku który miał miejsce na skrzyżowaniu ze światłami w Bielanach Wrocławskich 8 stycznia 2019. Wydanie pozwolenia na budowę zjazdu w takim miejscu to patologia!

Czy Starosta, Gmiana oraz Wojewoda poczują się do odpowiedzialności, jeśli w skutek podjętej decyzji dojdzie do wypadku drogowego z udziałem pieszych lub dzieci?

Starostwo powiatowe we Wrocławiu wydając pozwolenie budowę budynku w centrum osiedla mieszkaniowego zaniedbało sprawdzenie prawa firmy do podpięcia się do prywatnego odcinka kanalizacji (nie należącego do Gminy Kobierzyce ani do KPWiK i nie objętego służebnością w księdze wieczystej drogi). Starostwo Powiatowe nie zatroszczyło się o sprawdzenie czy wobec braku istnienia współnoty mieszekaniowej, ani braku ustanowionego zarządu współwłaścicieli, inwestor uzyskał zgodę wszystkich współwłaścicieli na naruszenie konstrukcji ulicy Jesionowej. Współwłaściciele drogi wyrażają kategoryczny sprzeciw przyłączeniu inwestycji inwestora zgodnie z przedstawionym projektem. 

Starostwo nie sprawdziło z należytą starannością poprawności wyliczeń pojemności zbiornika na deszczówkę, który inwestor zaplanował w taki sposób, że niechybnie dojdzie do zalewania sąsiadujących prywatnych działek. Tymczasem duże opady deszczu w Tyńcu Małym wcale nie należą do rzadkości. Przykładowo w pierwszy sierpniowy weekend w Tyńcu Małym spadło aż 125 litrów wody na metr kwadratowy. Obfite i częste opady deszczy już teraz powodują systematyczne podtapianie posesji graniczących z nieruchomością a także dróg dojazdowych. Realizacja kolejnej inwestycji spowoduje dodatkowe zwiększenie już obecnego dużego problemu w tym zakresie. Inwestor w swoich wyliczeniach przyjął współczynnik spływu wód opadowych placu utwardzonego na poziomie 0.6 W naszym przekoaniu stopień utwardzenia terenu objętego projektem nie daje możliwości osiągnięcia takiego parametru i nie daje możliwości stwierdzeia, że wody opadowe będą odprowadzane w sposób prawidłowy. 

W swojej decyzji Starosta Powiatowy uwzględnił informacje, które inwestor przekazał staroście "na gębę" jedynie w oświadczeniu i nie umieścił ich w projekcie! Mianowicie wg inwestora środkiem zapobiegającym przelewaniu wody z przepełnionego zbiornika deszczówki na sąsiednie działki będzie mur z prefabrykatów ustawiony na granicy działek. Inwestor nie przedstawił w projekcie klasy certyfikatu wodoszczelności takiej konstrukcji.  Nigdy nie słyszeliśmy, aby panele betonowe miały jakikolwiek atest wodoszczelności. Inwestor wykazuje się głęboką ignorancją dla roszczeń i obaw mieszkańców, natomiast postępowanie Starosty w tym zakresie jest niedopuszczalne w państwie prawa!  

 

 

Jako mieszkańcy Tyńca Małego oraz użytkownicy ulicy Akacjowej i cmentarza w Tyńcu Małym wyrażamy nasze głębokie niezadowolenie i oburzenie z powodu wydanej decyzji 1576/2023 Starosty Powiatu Wrocławskiego. 

Wzywamy Sz. P. Jarosława Obremskiego, Wojewodę Dolnośląskiego, aby  prawa szczegółowo przeanalizował całość projektu budowlanego oraz wszystkich dokumentów będących podstawą wydania rzeczonej decyzji. Apelujemy, aby uchylił Pan decyzję Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie pozwolenia na budowę budynku produkcyjno magazynowego nazwanego przez inwestora "SHOWROOMEM"  na działce 349/14 w Tyńcu Małym.

Wzywamy Pana, aby kierując się troską o bezpieczeństwo mieszkańców Tyńca Małego zauważył uciążliwość planowanej inwestycji, jej zagrożenie dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz niewłaściwość jej lokalizacji w sercu dzielnicy mieszkaniowej.

Apelujemy, aby Wojewoda Dolnośląski jako gospodarz naszego regionu wykazał się troską o dobro i bezpieczeństwo jego mieszkańców oraz aby decyzję swoją podjął nie tylko zza biurka, ale również na podstawie wizji lokalnej na spornym terenie! 

Widok_frontu_brama1.jpgJakie "usługi drobne" potrzebują takiego garażu?

 

 

Rzut_z_góry2.jpg

Zezwolenie na zjazd z drogi publicznej w takim miejscu to lekceważenie bezpieczeństwa naszych dzieci!

 

ulica_Jesionowa_po_deszczu.JPG

Aby zobrazować poprawność wyliczeń przedstawiamy działanie odwodnienia na ulicy zaprojektowanej dla spółki-córki inwestora przez tego samego projektanta. Tak wygląda ulica Jesionowa po każdym średnim deszczu.


Magdalena Kastelnik-Czapla    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Magdalena Kastelnik-Czapla do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.







Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...