Petycja do Wojewody Małopolskiego o nieuchylanie uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie refundacji IN VITRO

W dniu 24 marca 2021 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa”.

Projekt programu uzyskał pozytywną ocenę Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w trakcie prac nad projektem wykonano ocenę potrzeb medycznych populacji mieszkańców Krakowa. Wielkość populacji wymagającej leczenia niepłodności metodą In vitro wynosi co najmniej 600 par rocznie.

Tym samym wyeliminowano wszelkie przesłanki będące u podstaw rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego z 2019 roku unieważniającego poprzednią uchwałę Rady Miasta Krakowa w tej sprawie.

Zarówno Konstytucja RP jak też przepisy poszczególnych ustaw ograniczają nadzór nad działalnością organów samorządowych jedynie do kryterium legalności, zgodności z prawem podejmowanych przez nie uchwał. Z uwagi na powyższe wnosimy do Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmity o niewykraczanie poza ramy prawne nadzoru i nieuchylanie uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie programu refundacji IN VITRO.


Dominik Jaśkowiec Przewodniczący Rady Miasta Krakowa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Dominik Jaśkowiec Przewodniczący Rady Miasta Krakowa do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...