Petycja do Wójta Gminy Łysomice o podpisanie umowy z MZK Toruń

Wójt Gminy Łysomice

Piotr Kowal  

     Przyłączamy się do apelu/petycji  mieszkańców Gminy Łubianka w sprawie prac  związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego w porozumieniu z Miejskim Zakładem  Komunikacji w Toruniu. Wypracowane rozwiązanie komunikacyjne Wójtów Gminy Łubianka i Łysomic przy akceptacji  Prezydenta Miasta Torunia z korzyścią wpłynie na mieszkańców gmin. Petycja wynika z potrzeby sprawnego transportu zbiorowego. Jego  brak ma wpływ na wykluczenie mieszkańców obu gmin.

Sprawna komunikacja w szczególności na głównej trasie Toruń – Różankowo- Łubianka ma znaczenie w kontekście dowozu dzieci i młodzieży do szkół oraz mobilności osób starszych i   mieszkańców, którzy pracują poza Gminą. Obecny przewoźnik Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. ograniczył swoje usługi do 2-4 przejazdów dziennie. Standard tych usług jest niezadowalający, autobusy często nie zatrzymują się na wyznaczonych przystankach. Ponadto, koszt biletu jednorazowego jest bardzo drogi dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Na trasie Toruń- Różankowo jest to aż  7 zł w jedną stronę. W Różankowie powstały dwa duże osiedla mieszkaniowe. Wójt Gminy Łysomice ma obowiązek  zadbania o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez  odpowiednią infrastrukturą drogową  i komunikacyjną, w tym  wyznaczenia   przystanków i chodników oraz oznaczenia miejsc znakami poziomymi i drogowymi.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem o:

·         Podjęcie współpracy z Miejskim Zakładam Komunikacji Miejskiej w Toruniu/Prezydentem Miasta Torunia a Gminą Łubianka i Gminą Łysomice.

·         Współpracy Wójtów Gminy Łubianka i Łysomice w zakresie wypracowania wspólnego stanowiska i podziału ewentualnych kosztów poprowadzenia trasy komunikacji zbiorowej wraz z wyznaczeniem dodatkowych przystanków i chodników w miejscach nowopowstałych osiedli.

·         Wypracowania porozumienia w sprawie kosztów i logistyki usługi transportu zbiorowego realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu  tj. ceny biletów dla mieszkańców, godzin przyjazdów i odjazdów, ilości połączeń, miejsc przystankowych, etc.    

 

 


Przewodnicząca Rady Sołectwa Różankowo Monika Krauze    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Przewodnicząca Rady Sołectwa Różankowo Monika Krauze do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook