Petycja dotycząca pilnej przebudowy ulicy Modlińskiej na odcinku ul. Przaśna - Kasztanowa

Warszawa, 11.01.2020

 

Szanowny Pan

Grzegorz Kuca

Burmistrz Dzielnicy Białołęka

ul. Modlińska 197

03-122 Warszawa

 

 

dot. przebudowy ulicy Modlińskiej na odcinku ul. Przaśna - Kasztanowa

 

P E T Y C J A

 

Szanowy Panie Burmistrzu,

Apelujemy o pilne spowodowanie przyspieszenia powyższej inwestycji zgodnie z zatwierdzonym projektem. 

W ostatnim czasie powstały nowe osiedla przy ul. Modlińskiej przez co ruch pojazdów bardzo się zwiększył. Brak chodnika oraz zwężenie przy Wasbruku powoduje, że każdego dnia odcinek drogi staje się coraz niebezpieczniejszy szczególnie dla dzieci chodzących do szkoły oraz matek z wózkami.

Aby pojazdy mogły się minąć, muszą siebie nawzajem przepuścić co czasami nie jest proste. Zarówno kierujący pojazdami nie wiedzą co robić w danym momencie jak i piesi, którzy idą odcinkiem drogi. Za każdym razem, gdy auto przejeżdża – mija pieszych, którzy potrafią iść po dwóch stronach ulicy w odległości około pół metra od przejeżdżającego samochodu. Na tym odcinku piesi muszą się wręcz zatrzymywać i przepuszczać pojazdy, co jest absurdalne!

Czy naprawę trzeba tragedii aby remont odcinka został przyśpieszony?

Niebezpieczeństwo niesie za sobą również wyjazd na ul. Kasztanową. Skręcający w lewo mają problem z wyjazdem na ul. Modlińska, gdyż ograniczona jest widoczność z prawej strony przez krzaki oraz problemem są  piesi przechodzący na drugą stronę ulicy jak i wchodzący na ulicę od strony ul. Płochocińskiej. Do tej pory nie ma przejścia dla pieszych mimo, że po drugiej stronie jest chodnik! Poniżej zdjęcia które obrazują aktualny fatalny stan drogi i niebezpieczne zwężenie gdzie piesi ocierają się o jadące samochody z obydwu stron.

 

Mieszkańcy, Właściciele Nieruchomości, oraz wszyscy korzystający z ul. Modlińskiej na odcinku ul. Przaśna i ul. Kasztanowa

 wozek.jpg

 

 kaluze.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Agnieszka Nowak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...