PETYCJA DOTYCZĄCA PODANIA GLUKAGONU -ZASTRZYKU RATUJĄCEGO ŻYCIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH  

Szanowna Pani

Katarzyna Sójka

Minister Zdrowia    

 

 

PETYCJA DOTYCZĄCA PODANIA GLUKAGONU -ZASTRZYKU RATUJĄCEGO ŻYCIE

W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH  

 

Zwracamy się z prośbą do Pani Minister o przygotowanie i opublikowanie, na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078),  obwieszczenia w sprawie organizacji  opieki nad uczniami z cukrzycą typu 1, szczególnie dotyczącego postępowania w przypadku utraty przytomności z powodu ciężkiej hipoglikemii.  

Hipoglikemia to  najczęstsze ostre  powikłanie cukrzycy. Szczególnie niebezpieczna jest ciężka hipoglikemia z utratą świadomości, która bez podjęcia natychmiastowego działania może prowadzić do trwałego uszkodzenia zdrowia lub zgonu pacjenta.

Według Zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prawidłowe postępowanie przy ciężkiej hipoglikemii z utratą przytomności to ułożenie chorego w pozycji bocznej bezpiecznej, niezwłoczne wstrzyknięcie glukagonu i wezwanie pomocy medycznej.

Jednocześnie brak jest jednoznacznych regulacji prawnych, które zobowiązywałyby nauczycieli i pracowników placówek oświatowych do podania zastrzyku ratującego życie-glukagonu, co sprawia, że dzieci i młodzież z cukrzycą typu 1 podczas pobytu w przedszkolach i szkołach nie są w pełni bezpieczne.

Dlatego prosimy Panią Minister o opracowanie i opublikowanie obwieszczenia regulującego podanie glukagonu, wzorem istniejącego obwieszczenia regulującego podanie adrenaliny (Obwieszczenie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole).

Zarówno anafilaksja jak i utrata przytomności z powodu ciężkiej hipoglikemii to stan zagrożenia życia. Dlatego prosimy, aby także podanie glukagonu jako postępowanie ratujące życie zostało wskazane przez  Ministra  Zdrowia jako działanie konieczne i możliwe do wykonania przez nauczycieli i niemedycznych pracowników placówek oświatowych.  

Rodzice dzieci z cukrzycą typu 1


Federacja Diabetyków oraz rodzice dzieci z cukrzycą typu 1    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Federacja Diabetyków oraz rodzice dzieci z cukrzycą typu 1 do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...