Petycja w sprawie dramatycznie złego stanu dróg wojewódzkich na terenie gminy Łobez.

 

Łobez, 03.02.2024 r.

Pan Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnioporskiego
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
40 70 - 421 Szczecin

 

 

Petycja w sprawie fatalnego stanu dróg wojewódzkich na terenie gminy Łobez

     Stan dróg wojewódzkich na terenie Gminy Łobez oraz trasach dojazdowych do gmin ościennych jest legendarnie zły. W ostatnich miesiącach i tygodniach przybrał charakter katastrofalny, za co odpowiadają m.in. sezonowe warunki pogodowe w połączeniu z wieloletnimi opóźnieniami inwestycyjnymi.  

    Są to drogi obejmujące odcinki miejskie i zamiejskie:  

  • DW 151  Świdwin - Łobez - Węgorzyno
  • DW 148  Starogard - Łobez - Drawsko Pomorskie
  • DW 147  Strzmiele - Łobez              

    W raporcie przedkładanym rokrocznie Radzie Miejskiej stan wyżej wymienionych dróg określany jest jako ”dobry” lub “dostateczny” (patrz: załączony dokument - “Informacja o stanie dróg i ulic w gminie Łobez oraz zamierzeniach inwestycyjnych w tym zakresie na rok 2023”)              

     Takie traktowanie mieszkańców, korzystających na co dzień z tych dróg w ramach m.in. dojazdów do pracy i testujących ich stan poprzez podwozia własnych samochodów uważamy za niedopuszczalne i wyrażamy wobec niego stanowczy sprzeciw.              

     Mimo rokrocznie wystosowywanych zaproszeń, przedstawiciel Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim nie pojawia się na sesji Rady Miejskiej. Tym samym problemy i racje mieszkańców nie mają szansy wybrzmieć w toku żywej dyskusji.              

     Równocześnie zwracamy uwagę, iż dramatyczny stan dróg wojewódzkich negatywnie odbija się na rozwoju gospodarczym naszej gminy. Powstała na naszym terenie Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, podstrefa Łobez odstrasza inwestorów poprzez brak właściwej infrastruktury drogowej w zakresie dróg wojewódzkich.              

My, niżej podpisani Radni Rady Miejskiej oraz Mieszkańcy Gminy Łobez kierujemy na ręce władz wojewódzkich następujące postulaty:  

  1. Bezzwłoczne przekazanie opinii publicznej terminarza działań inwestycyjnych na wymienionych odcinkach dróg oraz uwzględnienie racji mieszkańców Gminy Łobez w toku planowanej kolejności tych działań.   
  2. Ustalenie harmonogramu bieżących napraw i koserwacji nawierzchni odpowiadającego faktycznemu stanowi technicznemu tych nawierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem koniecznych prac związanych ze zniszczeniem nawierzchni w okresie zimowym b.r.               

    Jesteśmy pewni, że władze wojewódzkie, z ogromnym sukcesem wdrażające projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego, dostrzegą postulaty poparte podpisami nas, aktywnych publicznie mieszkańców Gminy Łobez.              

    Z dumą możemy poinformować, że przy okazji wyborów do Sejmu i Senatu nasza gmina wykazała się najwyższą frekwencją spośród gmin powiatu łobeskiego. Liczymy, że Pan Marszałek wspólnie z nami, mieszkańcami, zawalczy o gminę Łobez - serce województwa zachodniopomorskiego.           

 

Joanna Sienkiewicz
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łobzie
wraz z Radnymi
oraz Mieszkańcy Gminy Łobez

 

załacznik: “Informacja o stanie dróg i ulic w gminie Łobez oraz zamierzeniach inwestycyjnych w tym zakresie na rok 2023”)

dw_00011.jpg

dw_00021.jpg

dw_00031.jpg

dw_00041.jpg

dw_0005.jpg

dw_0006.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Joanna Sienkiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Joanna Sienkiewicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...