Petycja mieszkańców rejonu Osiedla Złocień do Radnych Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia Planu Miejscowego Nowe Miasto

Szanowni Radni Miasta Krakowa,

My, mieszkańcy rejonu Osiedla Złocień zwracamy się z mocnym apelem o przyjęcie planu zagospodarowania Nowe Miasto dla całego rejonu Płaszów – Rybitwy.

Ta część Krakowa, od wielu już lat przeżywa bardzo dynamiczny rozwój. Jeszcze do niedawna jej główną charakterystyką były liczne zakłady przemysłowe hale magazynowe. Dzisiaj powstaje tu szkoła, nowoczesne miejsca zamieszkania, a w przyszłości także linia tramwajowa pozwalająca na jeszcze lepsze skomunikowanie tej części Krakowa z centrum.

Niestety, w naszym sąsiedztwie istnieją liczne zakłady przemysłowe, w tym te najbardziej uciążliwe dla mieszkańców, jak sortownie śmieci, garbarnia, oczyszczalnia ścieków. Mieszkańcy bardzo często skarżą się na odór nadchodzący z tych zakładów. Ten stan rzeczy powinien być zmieniony dla dobra ogółu osób tu mieszkających.

Zmienienie tego stanu rzeczy możliwe jest tylko w jeden sposób. Należy uchwalić nowy Plan Miejscowy Nowe Miasto. Obecnie obowiązujący pozwala na funkcjonowanie takich uciążliwych zakładów. Po wejściu w życie nowego planu, firmy koncesyjne, takie jak sortownie śmieci, po wygaśnięciu pozwolenia przeniesione zostaną w inną lokalizację, nie uciążliwą dla mieszkańców. Zmieni się całkowicie charakter tej części miasta, z przemysłowej, na usługowo – mieszkalną. Spowoduje to, że w przyszłości pojawi się możliwość budowy kolejnej szkoły, szpitala, rozwinięcia infrastruktury komunikacyjnej. Nasze mieszkania zyskają na wartości.

Niestety niepokoją nas doniesienia, w których radni miejscy wzywają do odrzucenia MPZP Nowe Miasto. Zwracamy się z gorącym apelem, aby przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przyszłości tego obszaru, wziąć pod uwagę głos nas mieszkańców, głos ludzi, którzy na tym obszarze mieszkają i na co dzień funkcjonują. Pamiętajcie Państwo, że decyzje przez Was podjęte, będą miały kolosalny wpływ na życie naszych dzieci i wnuków. 

Mieszkańcy rejonu Osiedla Złocień

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marek Węgrzyn do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...